Forsvarets arealer skal have mere vild natur og færre marker


Der skal være færre pløjemarker og mere vild natur på Forsvarets arealer.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Forsvaret stopper ikke med at køre kampvogne og flyve kampfly. Men i erkendelse af, at vi har så store arealer, så skal vi i den bidrage til klimaomstillingen og understøtte naturen, siger hun.

Forsvaret forvalter 33.000 hektar jord og er landets næststørste jordbesidder kun overgået af Miljøministeriet.

Naturbeskyttelse.dk mener: Det er en virkelig god nyhed, idet mange af forsvarets arealer, udover nogle af vores mest artsrige arealer, rummer Danmarks største bestande af vildtlevende krondyr, der på den helt fri bane er ved at tage landet og naturen tilbage. Kan områderne dertil suppleres med vilde heste, og eventuelt bison, der kan holdes inde med almindeligt elhegn, (hjortene kan hopper over), så er det potentiale til, på en billig og effektiv måde, at få styrket biodiversiteten væsentligt, og opnå en tilstrækkelig og mere naturlig dyretæthed. Kan områderne yderligere bindes samme med private og andre offentligt ejede arealer, øges potentialet væsentligt, og det kan blive stort, ikke kun i areal, men også for naturen.