105 mio til natur – positivt, men langtfra tilstrækkeligt

Små men gode tiltag, som man kan håbe på vil komme til at vise vejen for projekter på tværs af ejerskab. Stop for forstlig hugst, og flere større dyr som heste, bison og robuste kvægracer i vores natur er fremtiden. Der er dog en risiko for, at det bliver ved de offentlige ukomplicerede projekter, og at de kommer til at tage fokus fra de private naturområder, der for alvor er pressede. De sjældne og truede arter kender ikke til matrikelskel og ejerskab. Hugsten i de private skove fortsætter med uformindsket styrke, og flere og flere naturområder, private såvel som offentlige, taber artsdiversitet til tiltagende tilgroning som følge af fraværet af større planteædere.

Det er derfor afgørende at få styrket beskyttelsen i de private skove, så hugsten ikke bare flytter derover fra de offentligt ejede. Der er i den grad brug for midler til frikøb af private arealer samt køb op til eksisterende natur, så der kan skabes sammenhæng og nye levesteder på både stor og lille skala. Da der sjældent er sammenhæng mellem truede arter, Natura 2000 og offentligt ejede områder, kan et for ensidigt fokus på dem være problematisk. Generelt er der brug for lovgivning, der beskytter bedre uanset ejerskab, og tilfører et fast milliardbeløb årligt, 100 % målrettet natur.

Øges de 105.000 mio. med en faktor 10 til 15 årligt, så vil folketingets partier for alvor kunne leverer en indsats der kan gøre en forskel for Danmarks natur og de truede rater. Der hviler derfor et stort ansvar på partiernes skuldre, når forhandlingerne om naturpakken indledes til efteråret.

Konceptet natur-nationalparker er lanceret af Rune Engelbret Larsen.