DR: Giv os naturen tilbage

DR: GIV OS NATUREN TILBAGE!

Det slap de faktisk ret godt fra, og det varmer, når man oplever en borgmester, der virker til at have en oprigtig interesser i at gøre noget og begynder at forstå, hvordan tingene hænger sammen, og vigtigst: at der skal handling og reel vilje til!

Frank gør det godt og med troværdighed. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange vil lade sig inspirere.

Hvis man skal komme med lidt kritik, så havde det været pædagogisk bedre at starte med at fokusere på de arter, der allerede er mange steder, og som viser deres blomster, når man holder med at slå græsset. Det havde været spændende med et arts-battle fra nogle haver og grøftekanter, hvor det så kunne være forklaret, hvorfor nogle arealer allerede var artsrige og andre ikke (kontinuitet og fraværet af gift og næringsstoffer ), men måske også havde vist eksempel på, hvad der sker ved bare at give plads og fjerne muldlaget. Det ville også give en bedre forståelse for, hvad arterne på den lange bane har brug for for ikke at forsvinde igen. Så lidt mere fokus på grundvilkår og mindre på udplantning og udsåning i første afsnit.

Og så et lille stik: det er blåhat jordbi, der er afhængig af blåhat – ikke blåhat, der er afhængig af bien, den skal nok overleve. Men uden blåhat, så forsvinder blåhat jordbi, blåhathvepsebi m.v

Bemærk i øvrigt lige den flotte plakat med dagsommerfugle i baggrunden. Kan købes her: Dagsommerfugleplakat