Forskere: Sådan kan Danmark modvirke den sjette masseuddøen

Kilde: Videnskab.dk

“Carsten Rahbek henviser i den forbindelse til regeringens valgløfte om at forøge det samlede areal urørt skov i Danmark med 75.000 hektar og pointerer, at det indtil videre er blevet til ”skåltaler og fine ambitioner”.

»Regeringen lavede for nyligt en aftale om at lægge 6.000 hektar af arealet af produktionsskov til urørt skov. Det er så lidt, at det næsten er ubetydeligt, og det bliver interessant at følge, om det er udtryk for ambitionsniveauet, eller om regeringen vil efterleve løfterne.«

Det er Jonas Geldmann enig i.
»De 75.000 hektar, som regeringen lovede, er et absolut minimum, hvis vi skal vende biodiversitetskrisen. Så vi skal op på et helt andet niveau, hvis det skal batte noget. «

Han tilføjer, at vi udover at beskytte vores tilbageværende skovarealer også bør beskytte den såkaldte lysåbne natur, såsom højmoser, enge, strandenge, heder og overdrev, der er levested for en del af vores truede arter.

En del landbruget må afvikles

Jens-Christian Svenning, professor i økologi ved Aarhus Universitet, er enig i, at genskabelsen af uberørte skovarealer er en nødvendighed. Men han tilføjer, vi ikke kommer udenom at prioritere områder til uberørt natur, hvor der i dag er landbrugsproduktion.

»Da landbruget fylder så meget i landskabet, bliver vi nødt til at afvikle en del af den produktion, der foregår i dag, hvis vi skal vende udviklingen,« siger Jens-Christian Svenning, professor ved Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.

»Det er veldokumenteret, at en del af vores landbrugsproduktion kun er rentabel på grund af diverse tilskudsordninger, så det vil være en god ide at afvikle tilskud til produktion, som ikke er rentabel, og som er ødelæggende for vores dyre- og plantearter.«