Den internationale rødliste er blevet opdateret – 3400 arter er føjet til listen

Den Internationale Naturbeskyttelsesorganisation, IUCN vurderer at hele 35.765 dyre- og plantearter nu er truet i forskellig grad. Det er omkrinng 3.400 flere arter end i 2019 der er endt på rødlisten.

31 arter er uddøde siden sidste opdatering, mens 26 arter er i fremgang. En af de arter der er i fremgang, er den europæiske bisonen, der er ved at komme sig efter at have været udryddet helt i det  fri.