Peder Størup: Klimaaftale for landbruget forsømmer naturen og de truede arter

Det er tankevækkende, at der kan findes 27 milliarder kroner til landbrug og klima, men at der kun er fundet 888 millioner kroner til natur i form af naturnationalparker og urørt skov med videre.

Problemet for vores vilde arter er, at de kan nå at forsvinde mange gange, før vi har fået styr på klimaforandringerne.

Herfra skal der lyde en opfordring til at lande en biodiversitetsaftale, der er lige så ambitiøs som klimaaftalen for landbruget, så vi ikke risikerer at stå i en situation, hvor vi redder klimaet, men mistede artsrigdommen undervejs.