Invitation: Kom med på naturvandring i 21 mulige naturnationalparker

Knap 200 forslag er nu blevet til 21 naturområder, der har mulighed for at blive til naturnationalparker. Snart kan du komme med på naturvandring over hele landet og høre meget mere.

Frem til september 2021 har borgere, kommuner og foreninger været med til at pege på de områder på statens arealer, som de kunne tænke sig bliver til en naturnationalpark. Det blev til knap 200 forslag, og ud fra en række faglige kriterier og input er forslagene blevet til en bruttoliste på 21 potentielle placeringer til de resterende op imod 10 nye naturnationalparker.

Næste skridt i processen er nu at invitere alle interesserede på naturvandringer i de 21 områder med fokus på den lokale dialog og input til det videre forløb frem mod at udpege de næste op imod ti naturnationalparker ved udgangen af 2021.

Her kan du komme med på naturvandring

Naturvandringerne varer cirka 2,5-3 timer. Husk praktisk påklædning. Tilmelding er ikke nødvendig.