Godt nytår – lad 2022 bliver året hvor hestene vender tilbage

Naturbeskyttelse.dk ønsker at 2022 bliver året hvor hestene og andre større planteædere, for alvor vender tilbage til vores natur.

Vores vilde plante- og dyrearter er evolutionært udviklet i samspil med store dyr, eksempelvis heste. De forstyrrelser, hestene skaber ved at spise af vegetationen, bevæge sig rundt i landskaber samt deres efterladenskaber er forudsætningen for en masse andre arters eksistens. Hvis vi ikke havde tæmmet hestene, så ville de også i dag leve vildt, som vores rå- og krondyr gør det. Så ud over, at de kan bidrage med en vigtig funktion til gavn for vores natur, så har de også en berettigelse i sig selv.

I ønske alle et rigtig godt nytår.


Frøstand af orkide – sandsynligvis en maj-gøgeurt. Uden påvirkning fra planteædere vil hovedparten af vores vilde orkideer forsvinde, sammen med bier, sommerfuglene og en masse andre arter.