12000 toplederes vurdering: Tab af biodiversitet ligger i top 3 globalt over alvorlige trusler

12000 topledere verden over har placeret tabet af biodiversitet på en top 3 over over globale trusler. Rapporten er lavet af The World Economic Forum.


Naturbeskyttelse.dk mener: Erkendelse er det første store skridt frem mod handling. Verden (og Danmark) kan ikke længere ignorer behovet for midler og langt bedre beskyttelse af verdens natur og dens biodiversitet.

Danmark har som et rigt og demokratisk samfund, en enestående mulighed for, at kunne blive et foregangsland, der kan vise resten af verden vejen.