Når dyr uddør, kan planterne ikke følge med klimaforandringerne

Kilde: Videnskab.dk

Forskere: Brug for mere vild natur

Forskerne peger på to punkter, der kan bremse tilbagegangen:

  1. Sørg for at passe på den natur, der er tilbage, og genopret nye naturområder.
  2. Pas på den eksisterende fauna, og sæt store pattedyr og fugle ud i naturen igen for at genoprette deres økologiske funktioner.

»Hvis naturopretning har til formål at genskabe vild natur, der fungerer for biodiversiteten, så indebærer det, at man genetablerer de store dyr, da de har økologisk meget vigtige funktioner,« pointerer Jens-Christian Svenning

»Hvis vi mener, vi vil sikre biodiversiteten – også i Danmark – så er det vejen at prioritere store arealer til funktionel natur,« slutter han. 
https://videnskab.dk/naturvidenskab/dominoeffekt-kortlagt-naar-dyr-uddoer-kan-planterne-ikke-foelge-med-klimaforandringerne/