Mette Frederiksen: Vi er gået for langt i iver efter at være landbrugsland

Ifølge en rapport fra EU’s miljøagentur med titlen ”State of Nature in the EU”, der blev udgivet i år 2020, ligger Danmark faretruende nær bunden, når det gælder beskyttelse af naturområder og bevaringsstatus for udsatte arter af planter og dyr.

Hvad angår gunstig status for habitatområder, altså levesteder for udsatte dyr og planter, ligger Danmark næstsidst. Kun Belgien klarer sig værre.

Når det gælder status for truede dyrearter, er Danmark femtesidst i Europa.

Det vil statsministeren ikke leve med, siger hun.

– Vi bliver nødt til at kunne se os selv i øjnene og sige, at vi leverer en jordklode videre, der har det bedre. Og det kræver mere natur – også i Danmark, siger Mette Frederiksen.

Læs artiklen her.