Jagten på biomasse for at dække vores ressourcebehov kan udgøre en alvorlig trussel for vores natur

Jagten på biomasse for at dække vores ressourcebehov, kan udgøre en alvorlig trussel for vores natur.
 
Det Nationale Bioøkonomipanel er kommet med en række foreløbige anbefalinger til, hvordan brugen af bioressourcer kan gribes an.
 
Det er positivt, at der i anbefaling 8 står følgende:
 
“8) Det Nationale Bioøkonomipanel vurderer, at hensyn til natur og biodiversitet i den samlede
arealanvendelse vil komme under stort pres, når efterspørgslen efter bioressourcer stiger, og at hensyn til beskyttelse og benyttelse på samme areal kun i begrænset omfang kan kombineres. Derfor anbefaler Det Nationale Bioøkonomipanel, at hensyn til natur og biodiversitet sikres inden for rammerne af f.eks. mål for natur- og biodiversitet, der er fremsat af EU-Kommissionen.”
 
Naturbeskyttelse.dk så dog gerne, at det punkt stod øverst, og var hele forudsætningen for anbefalingerne som må formodes at munde ud i en strategi.Anbefalingerne kan læses via linket herunder, samt følgebrev til ministeren.