OPFORDRING TIL SOCIALDEMOKRATIET: En CO2-afgift på landbruget bør ubetinget gå til ny natur

Naturbeskyttelse.dk: En CO2-afgift på landbruget bør ubetinget gå til at købe dårlige landbrugsjorde fri til natur.

På den måde bidrager afgiften til at afhjælpe to af de største menneskeskabte kriser – tabet af biodiversitet og klimaforandringerne.

Arealet på billedet viser en tidligere mark – i dag rummer den en meget høj biodiversitet og har ophobet betydelige mængder CO2.