Danmark kæmper for mere natur ude i verden. Herhjemme er der stort set ingenting på vej

Naturen har brug for meget mere plads, hvis tabet af dyr og planter skal bremses. I Danmark er der langt fra nok ny natur på vej, viser en rundspørge til landets kommuner.

– Lige her, siger hun og peger på de nærmeste kvadratmeter af grågrønt omkring sig, kan jeg finde 10 til 20 typer af mos og lav.

Hun går i gang med at hive små grønne og askegrå totter op af jorden. Rensdyrlav. Jomfruhår. Bægerlav.

– Og hypnum jutlandicum. Den er opkaldt efter Jylland, siger kvinden, der hedder Signe Normand og er professor på Aarhus Universitet.

For få år siden var klitterne her i Husby Klitplantage ved Vesterhavet – en af Danmarks kommende naturnationalparker – overgroet med skov. Den er nu fjernet, og der er blevet sat køer ud for at holde træerne nede. Alt sammen for at genskabe klitlandskabet og hjælpe de arter, der lever her.

– Klitlandskabet er et stykke unik dansk natur. Det er vigtigt at beskytte, siger Signe Normand.

Læs artiklen her