NYHED – plakat med alle Danmarks flagermus

🦇 NYHED 🦇– NU KAN PLAKATEN MED DANMARKS FLAGERMUS KØBES 🦇

Vi er stolte over endelig at kunne præsentere den nyeste plakat i rækken, denne gang med samtlige Danmarks flagermus.

Plakaten viser Danmarks 17 flagermusarter. Den er 70X100 cm og trykt i en kraftig kvalitet.

Plakaten kan købes her via link plakat med flagermus

Køb plakaten og andre via link naturplakater


Flagermus er fantastiske væsner med en fysiologi og biologi, der næsten ikke er til at forstå. De mindste vejer så lidt som 3-8 gram med vingefang på omkr. 19 cm, de største op til ca. 35 gram med vingefang op til 40 cm. Flagermus er pattedyr og eminente natlige flyvere, der benytter ekkolokalisering via kraftige ultralydskald, der reflekteres tilbage fra vegetation eller fra et potentielt bytte i form af insekter, edderkopper m.v. Når de flyver eller skal orientere sig, udsendes kaldet gennem mund eller gennem næsen som hos Bredøret Flagermus. Ekkoet opfanges via de store ører. Uden ekkolokaliseringen ville de flyve i blinde, når det er mørkt.

Som mange af vores andre vilde arter mangler flagermusene levesteder, der kan understøtte et rigt fødegrundlag af insekter, og gamle træer til yngel, overnatning og overvintring. Formålet med plakaten er at sætte fokus på Danmarks vilde arters behov for levesteder og beskyttelse.

Illustrationerne er tålmodigt udført af Carl Christian Tofte. Der skal også lyde en stor tak til Hans J. Baagøe for et kritisk blik på illustrationer og for faglig sparring. Idè og design af Peder Størup
Plakaten er den sjette i rækken af plakater med vilde arter fra Danmarks natur. Køb meget gerne plakaten og støt op om muligheden for produktion af flere plakater.

Plakaten er produceret af Naturbeskyttelse.dk med støtte fra 15. Juni Fonden. Der skal lyde en stor tak til fonden. Uden dens støtte ville et sådant projekt ikke være muligt.

Køb plakaten og andre naturplakater via linket.