Silkeborg kommune har vilde planer for GudenåenSilkeborg kommune har planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb fra Silkeborg til Tange Sø.

Naturbeskyttelse.dk: Det er kan potentielt bliver helt fantastisk – det er virkelig en god nyhed 🤞

Baseret på historiske kort over Gudenåen fra 1800-tallet skal Silkeborg Kommune nu i gang med at se på mulighederne for at genskabe Gudenådalen fra Silkeborg til Tange Sø og føre den tilbage til sin oprindelige form før 1859, hvor åen blev uddybet og indsnævret af hensyn til pramdragerdriften. Gennemføres projektet, vil der være tale om et naturgenopretnings-projekt, der er større end genslyngningen af Skjern Å.