Mere, bedre og større natur i Danmark Hvor, hvordan og hvor meget?

En ny rapport fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet viser konkrete veje til at sikre Danmarks biodiversitet ved at skabe store, sammenhængende naturområder. Rapporten viser, hvor de bedste muligheder er, hvor vi gavner biodiversiteten mest, og hvad indsatsen vil koste. Resultaterne er baseret på biologiske prioriteringsanalyser af udbredelsen af næsten 3.000 danske arter og kortdata over landets natur-, skov- og landbrugsarealer samt data for økonomiske omkostninger.

Arealrapport 2024