Rapport fra Biodiversitetsrådet: Øget finansiering af mere, bedre og større natur kan redde Danmarks biodiversitet 

”Vi fylder, forbruger og forurener for meget, og det har store konsekvenser for biodiversiteten og klimaet. Der er brug for at vi reducerer presset på biodiversiteten og ændrer i anvendelsen af vores arealer, så vi får store, sammenhængende og beskyttede områder i Danmark,” siger forperson for Biodiversitetsrådet, Signe Normand.