BREAKING: NATURGENOPRETNINGSPLAN VEDTAGET


Naturbeskyttelse.dk: Det er et kæmpe skridt i retning af genopretning af Europas og Danmarks natur – den kunne være mere ambitiøs, men i forhold til hvor vi er nu, er det et kvantespring i den rigtige retning. Nu bliver det så afgørende, hvordan og hvor ambitiøst Danmark går til opgaven.