Folketinget strammer kravene til miljøsyndere

Det er lykkedes miljøminister Troels Lund Poulsen (V) at opnå tilslutning fra alle Folketingets partier til en stramning af miljøreglerne. Stramningen betyder skærpede krav til genopretning af ødelagt natur, vandmiljø og grundvand – for de største skadevolders egen regning. Samtidig indføres et ubetinget ansvar for skader som følge af forureninger – også selv om der er tale om hændelige uheld.

Læs: Pressemeddelelsen

Et skridt i den rigtige retning, men for at det virkelig skal nytte noget kræver det en væsentlig stærkere naturbeskyttelseslov. Som loven er idag, er det næsten umuligt for kommunerne at håndhæve den på betrykkende vis, men alvorlige konsekvenser for vores mest truede naturtyper.

Peder Størup

Vandhuller er ikke §3 beskyttet. Viben i forgrunden og gravandeparret måtte derfor fortrække da der blev udlagt gylle. Begge arter er fredet, og er i tilbagegang.