Fusk med skovenes tilstand Read more

Fusk med skovenes tilstand

Kilde: Berlinske, Foto Peder Størup. Miljøministeriet bruger mafiametoder, lyder anklagen fra professor, efter at regeringen har presset fagfolk i deres bedømmelse af skovene. »Ministeriet vildleder Folketinget,« siger en anden ekspert. En række miljøeksperter retter nu en lammende kritik mod Miljøministeriet. Helt uden fagligt belæg har Miljøministeriet blæst på den vejledning, som de selv har bestilt […]

Miljøministeren giver efter for landbruget Read more

Miljøministeren giver efter for landbruget

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) har ladet sig presse af landbruget. Landbruget oversvømmer de nye kommuner med udvidelses ansøgninger, i forsøget på at få godkendt deres bedrifter efter de nuværende svage regler. Disse regler er stærkt kritiseret, for ikke at beskytte vandmiljøet og det vilde dyreliv ordentligt. Landbruget har i hårde toner kritiser miljøministeren, for […]

Bekymring om brakjord Read more

Bekymring om brakjord

Af Troels Lund Poulsen miljøminister (V) Offentliggjort 24.06.08 i Jyllandsposten PEDER STØRUP skriver i JP 19/6, at landbrugsindustrien går langt over stregen i jagten på jord og henviser til Fødevareministeriets rapport, der viser, at 82.000 hektar udyrkede arealer er blevet pløjet op efter ophøret af EU’s brakforpligtelse. Jeg er enig i, at tallet er bekymrende […]

Folketinget strammer kravene til miljøsyndere Read more

Folketinget strammer kravene til miljøsyndere

Det er lykkedes miljøminister Troels Lund Poulsen (V) at opnå tilslutning fra alle Folketingets partier til en stramning af miljøreglerne. Stramningen betyder skærpede krav til genopretning af ødelagt natur, vandmiljø og grundvand – for de største skadevolders egen regning. Samtidig indføres et ubetinget ansvar for skader som følge af forureninger – også selv om der […]

Alvorlig trussel mod naturen Read more

Alvorlig trussel mod naturen

Det er med dyb bekymring, jeg konstaterer følgerne ved afskaffelsen af brakordningen. I den forbindelse har jeg en helt konkret sag, som står i skærende kontrast til kommentaren fra fødevareminister Eva Kjær Hansen og miljøminister Troels Lund Poulsen i JP den 29 marts til et debatindlæg fra Christian Hjorth fra Dansk Ornitologisk Forening i JP den 25 marts. Se […]

Beskrivelse af naturen i og omkring Ådalen Read more

Beskrivelse af naturen i og omkring Ådalen

Naturen i området er meget varieret. Området bærer tydeligt præg af istidens spor med skrænterne omkring Linåen og de mange kildevæld, som strømmer ud fra siderne af dalen. Omkring disse kildevæld er der en stor variation af padder, insekter, fugle og truede planter. Af planter kan nævnes orkideerne gøgeurt og hullæbe. Man finder også den smukke engblomme, der tidligere […]