Bekymring om brakjord

Af Troels Lund Poulsen miljøminister (V)
Offentliggjort 24.06.08 i Jyllandsposten

PEDER STØRUP skriver i JP 19/6, at landbrugsindustrien går langt over stregen i jagten på jord og henviser til Fødevareministeriets rapport, der viser, at 82.000 hektar udyrkede arealer er blevet pløjet op efter ophøret af EU’s brakforpligtelse.

Jeg er enig i, at tallet er bekymrende højt – set med en miljøministers briller. Og de mange hektar er langt mere, end landbruget selv regnede med, og mere, end vi forestillede os, da vi lavede brakindsatsplanen tidligere på året.

Men lad mig dog slå fast, at brakjorden ikke oprindeligt er lagt ud for at skabe ny natur, men for at reducere overskudslagre af fødevarer.

Braknaturen er da heller ikke blevet til uerstattelig natur, men er karakteriseret ved almindelige arter, som vi også finder mange andre steder i den danske natur.

De nye tal betyder imidlertid, at miljøudfordringen er blevet større. Og det må vi forholde os til, når vi til efteråret evaluerer VMP III og Pesticidplanen. Desuden vil jeg også gerne slå fast, at målsætningen om, at der skal udlægges 30.000 hektar randzoner i 2009 og 50.000 i 2015, står klippefast.

Jeg er fast besluttet på, at hensyn til landbrugets merproduktion ikke må få negative konsekvenser for natur og miljø – og det kan meget vel betyde, at vi må justere eller stramme dele af vores miljøregler i forbindelse med evalueringen af VMP III og Pesticidplanen.

Svar til ministeren:

Ministeren forsøger at legitimere, at man uden at blinke kan oppløje brakmaker

Af Peder Størup

Jeg har følgende kommentar til miljøministerens skrivelse som på mange områder rummer positive signaler – det glæder mig. Jeg er dog ikke enig med miljøministeren i, at brakmarkerne er karakteriseret ved almindelige arter. Det gør sig gældende for nogle af markerne, men bestemt ikke alle.

Ministerens udtalelse rummer flere problemer:

1. Der foreligger mig bekendt, ingen bred undersøgelse af brakmarkernes naturindhold.

2. Fødevarerministeriet har svært ved at redegøre for, hvor brakmarkerne ligger – hvordan kan man så udtale sig om naturindholdet ?

Miljøministeren bør være opmærksom på, at selv den ringeste brakmark er et langt bedre levested for agerhøns, hare, og flora end en gold kornmark. Det vil ved en undersøgelse kunne dokumenteres, at naturindholdet på brakmarkerne spænder fra almindelige arter til artsrig og meget værdigfuld natur. Det virker, som om ministeren forsøger at legitimere, at man uden at blinke kan oppløje brakmaker, hvad der vil kunne have den alvorlige konsekvens, at flere landmænd motiveres til at pløje brakmarkerne op. Derfor skal der handles nu, miljøminister – og ikke først til efteråret !

Eksempel på Artsliste fra brakmark

Langt over stregen

Af Peder Størup, Skellerupvej 57, Silkeborg
Offentliggjort 19.06.08 i Jyllandsposten

DET ER MEGET trist, at landbruget, et erhverv, vi burde være stolte af, er ved at ødelægge sit gode navn og rygte. Landbrugsindustrien er gået langt over stregen i jagten på jord – det, jeg oplever i landområderne, er faktisk en bevidstløs inddragelse af jord for at bruge det udtryk, Peter Gæmelke brugte i JP 8/5. Desværre uden indgriben fra de ansvarlige venstrepolitikere.

Læs resten: Langt over stregen