Opdyrket §3 hede i Natura 2000 område

Af Peder Størup

Naturbeskyttelse.dk har set nærmere på understående §3 hede og eng belligende nordvest for Frederikshavn. Desværre kan det konstateres, at de pågældende beskyttede arealer er blevet sået til med majs, og dermed ødelagt. De pågældende arealer er belligende i et EF habitatområde. Naturbeskyttelse har fået oplyst at der er givet dispensation til opdyrkningen, hvilket er meget overraskende når man ser på at området er natura 2000 og dermed er under beskyttelse af EU. En rydningen af de fyrretræer som var vokset op på en del af heden, ville have givet hedevegetationen mulighed for at udvikle sig igen. Opdyrkningen har istedet ødelagt heden, og livsbetingelserme for dyrelivet i habitatet.

Herunder billeder fra besigtigelsen den 4 august 2008 – en regnfuld dag.

Arealet som er blevet ødelagt, har ligget i forlængelse af dette og har med stor sandsynlighed haft samme karakter som ovenstående, rummende en stor artsvariation af forskellige nøjsomme planter.

Den §3 beskyttede eng ca 100 meter fra det ødelagte hedeareal er ligeledes blevet ødelagt og sået til med majs.

De 3 luftbilleder herunder af ødelæggelserne viser med al tydelighed en stærkt vigende natur, når landbrugsindustrien jagter jord til gylle. Det er stærk foruroligende, at forandringen man ser på luftbillederne er sket over en periode på kun 5 år. Siden 2006 er udviklingen desværre forstærket væsentligt med de stigende kornpriser.

2002

2004

2006

Luftbillederne er fra et område ved Norsvej tæt på Ålbæk i Nordjylland.

Flere eksempler

Historien synes at gentage sig: Det tabte Land