Bag de smukke ord

Statsministeren ønsker et grønt Danmark. Det lyder jo  godt – men hvad er udgangspunktet, og hvordan har naturen det bag1egentlig uden for Christiansborgs tykke mure?

Radio indslag om opdyrkning af beskyttet natur. P1 morgen 27 marts 2009

Naturbeskyttelse.dk har gennem det seneste år arbejdet med at undersøge, om Naturbeskyttelsesloven overholdes. Det har vist sig, at den “grønne natur” har det rigtigt skidt, mens de “grønne kornmarker”  har det rigtig godt og hastigt breder sig indover de §3-beskyttede naturarealer. Med andre ord: Danmarks natur har det ikke godt. Presset på naturen er så stort, at den hastigt skrumper i disse år, mens politikere, landbrug og forskere diskuterer vandmiljøplaner, bræmmer, pesticidekrav, landbrugsgodkendelser,  økologi, grøn vækst og meget andet godt. Download PDF af artiklen: Bag de smukke ord