Opdyrket natur omkring Skive

naturbeskyttelse.dk har set se nærme på naturområder omkring Skive. På kort tid er der fundet flere overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. De 2 af sagerne kan ses herunder.

Sag 1

Luftbillede fra 2004 viser en udpeget  §3 mose, hegn og en mindre skov øverst i billedet.

Luftbilleder fra 2008 viser, at §3 mosen er blevet fjernet og opdyrket, skoven på ca 1 hektar og markhegnene er også blevet fjernet. Opdyrkningen af mosen er i strid med naturbeskyttelsesloven. I løbet af kun 4 år er der i dette område, sket en drastisk reduktion af mulige levesteder for flora og fauna. Luftbillederne er fra Cowie.

Link til Sag 2.