For mange landmænd bryder loven

Kilde DR Nordjylland foto Peder Størup:

-Vi holder øje med jer og det får konsekvenser hvis loven ikke bliver overholdt. Det er budskabet fra Frederikshavn kommune til de lodsejere, som dyrker deres jord  for tæt på vandløbene. Alt for meget jord, sand og gødningsstoffer ender i vandløbene, når loven om bræmmer ikke overholdes  og konsekvenserne kan være store. Det siger biolog Keld Kvist fra Frederikshavn kommune.

I gydevandløbene blandt andet i Sæby Å er  gydebestanden gået stærkt tilbage,  og derfor er vi nødt til at få stoppet den her udvikling, siger Keld Kvist. Siden efteråret har kommunen kontrolleret 80 kilometer vandløb og hos 26 lodsejere blev der konstateret overskridelser af kravet om, at der skal være 2 meter dyrkningsfrie bræmmer ned til vandløbene.

-Vi vidste godt, at der var problemer, men jeg er alligevel  overrrasket over omfanget, siger Keld Kvist. Konsekvenserne af at bryde loven kan både være politianmeldelse og fratagelse af landbrugsstøtte.

Med ploven helt ud i åen

Landbruget kvæler de nordjyske vandløb

Ingen upårvirkede vandløb i Danmark

unknown

Ørrede elfisket i sundt vandløb, rummende en fin bestand af bækørrede, bæklampret og ål.