Hare og agerhøns mistrives

Skrevet af Peder Størup Luftbilleder fra Cowie

Siden 1940 er den danske bestand af harer og agerhøns reduceret med 80-90 procent. Disse arter, der er karakteristiske for den danske natur, trives i et varieret landskab af udyrkede arealer, markskel, småskove, markveje og afgræssede marker. Den omfattende industrialisering af landbruget, som finder sted i disse år, sker desværre ofte på bekostning af naturen. Når man sammenligner luftbilleder fra før og nu, fremgår det tydeligt, at jo større landbrugene bliver, jo mindre plads bliver der til naturen. Enkelte landbrugsbedrifter er begyndt at se naturen som et aktiv og etablere eksempelvis insektvolde. Desværre er der alt for få af disse visionære landmænd, hvis positive tiltag derfor ikke batter meget mod den omfattende og stigende rydning af naturarealer industrilandbruget har på samvittigheden. Naturbeskyttelse.dk har set nærmer på de nyeste luftbilleder fra 2008 og har registreret omfattende rydninger af skove, markskel og beskyttet natur. Disse rydninger har ikke blot alvorlige konsekvenser for det danske landskab som sådan, men i ligeså høj grad også for den omtalte bestand af harer og agerhøns. Tv2 Nord har en fin artikel om tilbagegangen, årsagen og positive tiltag: Agerhønen er på herrens mark.

Jagttider: Hare og Agerhøns har brug for mere beskyttelse

1995_lille

Luftbillede fra 1995  – et godt levesteder for hare og agerhøns.

2008_lille

Luftbillede fra 2008 – Industrilandbruget er kommet til og der er sket en omfattende rydning af skov, læhegn, lysåbne biotoper, og en §3 beskyttet hede, markeret med rødt. Hovedparten af rydningerne har fundet sted inden for de seneste år – tabet af natur er markant. På papiret har vi en god naturbeskyttelse og planlov – men i praksis fungere og respekteres de ikke. Danmarks naturfrednings forening peger ligeledes på den uholdbare udvikling her. Halvdelen af al byggeri i det åbne land sker uden kontrol.

Der findes dog et alternativ til den fortsatte forarmelse af vores natur. Foreningen Frie Bønder – Levende Land peger på en landbrugsproduktion hvor der både er plads til dyreveldfærd, kvalitetsfødevarer og natur.