Ødelæggelse af natur ved Horsens

Skrevet af Peder Størup

Endnu et trist eksempel på den helt urimelige behandling, vores natur udsættes for, når landbrugsindustrien jagter jord til gyllen.  I dette tilfælde er det en  erosionsdal fra istiden ved Horsens, som fjernes fra landkortet. Kommunens biologer gør deres bedste for at beskytte naturen, men de må ofte se sig sat til vægs, når de brodnekar i landbrugsindustrien ruller deres maskiner ud. Miljøministeren og Folketingets miljøudvalg er orienteret om denne sag, der med al tydelighed viser, at respekten for naturen og samfundet lader meget tilbage at ønske fra landbrugets side. Den pågældende landmand havde udset sig 3 andre områder, det lykkedes kommunen at få stoppet ødelæggelsen af disse

NYT i sagen 10 september: Det er lykkedes at skaffe floraliste for overdrevet. Ligeledes er det blevet bekræftet at overdrevet aldrig har været under plov, og tidligere blev afgræsset. Skrænten og erosionsdalen er derfor omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som et historisk overdrev.

Download PDF med avisartikler om sagen. Ring-sagen

Se også Horsens folkeblad: (kræver login).

Beviser på bordet i overdrevs-sag

Kommunen står magtesløse overfor ødelagt natur

Landmænd ved Ring pløjer istids-slugt væk


01-09-2009_1

Dalen den 1 september

06-09-2009_3

Den 6 september er næsten alt jævnet ud, og endnu et stykker natur og geologisk historie er forsvundet for eftertiden.

Luftbillede_2008_cowie

Naturområdet var på ca 15000 m2 før det blev udjævnet og ødelagt. Arealer som disse udgør ofte vigtige levesteder for truede planter og dyr.