Flere ressourcer til kommunernes miljøafdelinger

Skrevet af Peder Størup

Fyrkat_4I dette tilfælde er landskabet buldozet væk forud for opdyrkning. Mariagerfjord kommune 800 meter fra vikingeborgen Fyrkat.

Presset på naturen har aldrig været større – derfor står kommunerne med en langt større opgave end den, amterne havde. Skal naturen ikke fortsat tabe terræn, er der derfor behov for en kraftig skærpelse af Plan- og Naturbeskyttelsesloven – men det forudsætter, at der bliver afsat langt flere ressourcer til håndhævelse af loven.

Kommunerne overtog tilsynet med naturen i 2007 på det absolut værst tænkelige tidspunkt, som følge af:

  • Høje jordpriser – drevet af jagten på jord til gyllen.
  • Høje kornpriser, som gjorde det mere rentabelt at opdyrke de dårligste jorde.
  • Strukturudvikling i industrilandbruget mod stadig større marker.
  • Kraftigere maskiner, som på kort tid kan fjerne eller dræne arealer, som ligger i vejen for markdriften, såsom diger og vandhuller.

Set i lyset af ovenstående gør kommunernes sagsbehandlere det mindst lige så godt, eller skidt om man vil, som mange af amterne gjorde det. Der er ofte masser af god vilje i kommunernes miljøafdelinger – men ressourcerne og den politiske prioritering af landbrugsgodkendelserne har presset biologerne til at lægge natursagerne nederst i bunken.

Der er et akut behov for, at kommunernes miljøafdelinger tilføres flere ressourcer, målrettet tilsyn med beskyttet natur. Dette bør suppleres med placering af et overordnet tilsyn hos miljøcentrene, som primært skal tage udgangspunkt i kontrol på baggrund af sattelit- eller flyfotos som den Naturbeskyttelse.dk foretager.

Det billigeste og bedste ville selvfølgelig være, om bygherrer og ikke mindst landbruget og  begyndte at respektere den 18 år gamle naturbeskyttelseslov.