Oversvømmelser – en selvskabt plage

Mange af de oversvømmelser vi oplever i denne tid, forværres af de meget store og intensivt drænede landbrugsjorde. Det skaber en unaturlig hurtig afstrømning til åerne, og rammer byerne med oversvømmelser. Den bedste og billigste løsning er at stoppe dræning og grøftning i landbrugslandet, genslynge åerne og generelt udtage jorde som ikke naturligt kan holde på vandet. Landbruget kan selv biddrage til at begrænse oversvømmelserne, ved ikke at fjerne markskel og levende hegn. Generelt holder naturarealer bedst på regnvandet, og frigiver det kun langsomt til åerne. Jo større arealer som benyttes til afgræsning og anden ekstensiv landbrugsdrift, jo færre oversvømmelser vil vi opleve.

Opdyrkede braklagte jorde omkring dette hus, skabte meget voldsomme oversvømmelser da den naturlige tilbageholdes af vandet var blevet ødelagt.

P1 Miljøreportagen: En selvskabt plage

Hent PDF: Når marken bliver våd

Landbruget forsøger at give naturen og samfundet skylden, eksempelvis i udsendelsen fra TV2 Fyn. Fyn bliver oversvømmet