Ødelæggelserne kan være mere omfattende

Naturbeskyttelse.dk`s vurderinger er, at ca 20 % af vores beskyttede naturarealer har været udsat for aktiviteter, som er i direkte strid med lovgivningen, og at  yderligere 30 % har været udsat for skadelige aktiviteter.

DMU har vurderet tabet af natur i Danmark, og konkluderer, at op til 20.000 hektar natur, som burde være strengt beskyttet, tilsyneladende er gået tabt.  Norddjurs kommune har opgjort sit tab af beskyttet natur til at være ca 10 %, hvilket er noget højere end DMUs 5,5 %. Naturbeskyttelse.dk ser derfor med interesse frem til en gennemgang af  undersøgelsen, projektbeskrivelsen og hvilke metoder der er brugt, når miljøministeriet offentliggør sit endelige §3 eftersyn, hvori DMU`s undersøgelse indgår.

Op til 50% kan være negativt påvirket
Naturbeskyttelse.dk`s vurderinger på nuværende tidspunkt er dog, at ca 20 % af vores beskyttede naturarealer helt eller delvist har været udsat for aktiviteter, som er i direkte strid med lovgivningen, og at  yderligere 30 % har været udsat for skadelige aktiviteter, som loven ikke yder direkte beskyttelse mod. Helt op til 50 % af vores beskyttede naturarealer kan altså være udsat for direkte ulovligheder, eller er så dårligt beskyttet af loven, at det ikke er muligt at foretage en ordentlig håndhævelse og beskyttelse. Tallene dækker dog over meget store lokale forskelle på ca 2 – 80 % i 5 x 5 km kvadrater. Det skal bemærkes, at de umiddelbart store forskelle på Naturbeskyttelses.dk`s og DMU`s tal kan skyldes forskellige metoder, tolkning af data og graden af fysiske besigtigelser.

Det må ikke kunne betale sig
Skal tabet af natur stoppes, er det altafgørende, at kommunerne får væsentlig bedre håndhævelses muligheder, og at loven strammes kraftigt op, så det ikke kan betale sig at ødelægge natur. I dag håndhæves overtrædelserne med en advarsel og i meget grove tilfælde bøder på 2000 – 3000 kr. Sætter man det i forhold til, at en hektar natur, som gøres til landbrugsjord, kan koste op til 300.000 kroner og grunde til udstykning  millioner, er det meget fristende for brodne kar at se stort på naturbeskyttelsen. Men det mest absurde er at loven ikke hindrer, at landmænd søger hektarstøtte til opdyrkede §3-områder. Det betyder altså at samfundet indirekte støtter opdyrkning af natur. Læs mere her: Støtte til at dyrke ødelagt natur og  Flere ressourcer til kommunernes miljøafdelinger

Undersøgelser fra Naturbeskyttelse.dk:

Anden relevant information: