Udvikling fra agerjord til natur

Tekst og foto af Peder Størup

Naturbeskyttelse.dk har igangsat en undersøgelse af succesionen ved udtagelse af  intensivt dyrket agerjord. Arealerne har været intensivt dyrket, gødsket og sprøjtet gennem 20 – 30 år. Arealet er på ca 4 hektar.

Arealet som det tager sig ud, 2 år efter udtagningen.

Københavns Universitet bemærkninger til arealet: Floralisten dokumenterer et stort potentiale for udvikling af overdrev mod 6230*. Dominansen er stadig pionér-arter. Særlig interessant er det, at tjærenellike, dværgløvefod og liden fugleklo allerede er kommet. Området bør følges, og især indikatorer for 6230* eftersøges.

Floraliste fra arealet: Floraliste_Skellerup_Linaa_1k

Fauna iagttagelserne er foretaget fra skel mellem det udtagne areal og det areal som fortsat drives intensivt. Observationen varede 10 minutter.

Brakmarken:

 • 1 drægtig rå
 • 1 meget lys musvåge siddende i stort træ
 • 1 hare
 • 2 agerhøns, rastende
 • 1 fasankok
 • Stenpigger siddende på marksten
 • 4 -5 lærker
 • Adskillige duer

Kornmarken:

 • 2 krager som pirkede i jorden
 • 1 lærke i luften
 • 1 overflyvende due