Hvor skal krondyrene være?

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk

Der er planer om, at bestanden af krondyr i Rold skov skal reduceres, da skov og landbrug mener, at de udgør et problem. Måske skulle man i stedet for at reducere bestanden overveje, om det ikke snarere er plads, krondyrene mangler?

140708-8754
(foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rasmus Ejrnæs, biolog og seniorforsker ved Aarhus Universitet, mener, at krondyrene er vigtige for Danmarks natur.  Til DR P4 Nordjylland siger Ejrnæs:

“Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om det så også er i naturens interesse at skære ned på bestanden af krondyr,” og “Set ud fra synspunktet med, at man gerne vil bevare mangfoldigheden af dyr, planter og svampe i den danske natur, ville det være fint at have nogle flere krondyr.”

I 1800-tallet forsøgte man at udrydde krondyrene i Danmark, efter at en kongelig resolution fra 1799 dekreterede, at alle fritlevende krondyr skulle bortskydes. På Fyn blev den sidste fritlevende kronhjort skudt i slutningen af 1840-erne, og i 1854 blev de to sidste, fritlevende krondyr skudt i Nordsjælland. Nord for Limfjorden blev kronvildtet udryddet i slutningen af 1800-tallet. I resten af Jylland var dyrene trængt tilbage til små isolerede bestande omkring Frijsenborg og randskovene omkring Lille Vildmose og til Rold skov.

Dyrene i Rold Skov har altså slægtsled hele 10.000 år tilbage til krondyrenes indvandring efter sidste istid. Det er ret enestående, at et så stort dyr har evnet at overleve vores forsøg på udryddelse. I stedet for igen at gøre krondyrene til problemet, burde vi måske overveje, om vi ikke skulle give dem noget af den natur, vi har taget fra dem, tilbage?

Når alt kommer til alt, så må vi jo erkende, at vi har sat os tungt på stort set hele Danmarks areal – på marken må de ikke være, fordi de spiser kornet, i skoven må de ikke være, fordi de spiser træerne – så hvor skal krondyrene være…… under et hegn i en dyrepark?