Opgravning af vandløbene er ikke løsningen

Kilde: Ingeniøren.dk

Rambøll: Drop at grave åer dybere for at forhindre oversvømmelse

De nordjyske åer havde ikke en chance, da området blev ramt af voldsom regn i oktober. Selv hvis de havde været gravet bredere, og grøden havde været beskåret bedre, end reglerne foreskriver, havde oversvømmelserne været de samme. Det viser beregninger fra Rambøll.

Skærmbillede 2015-01-17 kl. 09.09.29