Indsamling af marksten til stenrev bør stoppes!

marksten_dynge_72

Sten og stendynger på land udgør ofte vigtigt leve- og overvintringssteder for en lang række vilde arter som firben, frøer, salamandere, fugle og mus – stort set alle vilde arter har glæde af stendynger.skaermbillede-2016-10-22-kl-15-54-25

At bruge marksten til nye stenrev kan måske bidrage til nye levesteder i havet, men at fjerne og ødelægge eksisterende levesteder på land er en ualmindelig dårlig ide, og vil være i direkte modstrid med bestræbelserne på at få stoppet tabet af biodiversitet.

Det er umuligt at vide, hvad stenbunkerne rummer af liv, før man begynder af fjerne dem, og så er skaden ofte sket, og endnu et levested i det åbne land er væk. I mange stendynger er der strengt beskyttede bilagsarter, som ikke kan undgå at blive dræbt, når stenene flyttes, hvilket vil være i strid med nationale og international beskyttelse. Også selvom det er friske sten fra marken, vil de fremadrettet komme til at mangle i landskabet.

Det skal understreges, at Naturbeskyttelse finder det positiv at  stenrev i Limfjorden genoprettes, men stenene bør importeres fra et stenbrud eller hentes i en grusgrav.

Endnu mere ugennemtænkt blive planerne, set i lyset af at man kan få tilskud til at etablere stendynger. Vi risikere en situation, hvor der i et område fjernes sten for at køre dem ud i fjorden, og i et andet betaler samfundet for at etablere nye stendynger.

NaturErhvervsstyrelsen: Hvad giver vi tilskud til?

 “Etablering af stendynge
 

Stendyngen skal etableres med en højde på minimum 1 meter. Stendyngen skal ligge inden for udbredelse eller forekomst af markfirben, springfrø, klokkefrø, spidsnudet frø, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse eller strandtuser”

Opdatering DR 23 oktober.skaermbillede-2016-10-24-kl-10-05-45

Planerne får dog en kølig modtagelse fra naturfolk.
Indsamling af store sten til revet kan nemlig ødelægge levesteder på land for en række arter som frøer, salamandere, firben, og fugle, advarer Peder Størup fra naturportalen Naturbeskyttelse.dk.

– Naturen er presset i opdyrkede områder, og det vil have mere værdi for naturen, at stenene bevares på land end smides i vandet, siger Peder Størup.

Sten i den landbaserede natur er en mangelvare

Sten og ikke mindst store sten i den landbaserede natur er en stor mangelvare, da sten gennem århundrede er blevet brugt til byggeri m.v. Da de slap op her, begyndt man det meget besværlige arbejde med af fiske dem op af havet.

Læs en førstehåndsberetning om jagten på sten i havet her: Da jeg var stenfisker.

marksten_natur_72
sten_natur_72