Naturen er syv millioner år om at komme sig

Kilde DR.
Forskere fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet har beregnet, hvor hurtigt naturen kan erstatte tabet af pattedyrarter. Og det tager sin tid at rydde op efter mennesker – naturen er syv millioner år om at komme sig.