Ny undersøgelse fra Naturbeskyttelse.dk


Beskyttede søer opdyrkes på Lolland

Naturbeskyttelse har set nærmere på, hvorvidt loven om §3 beskyttede søer og vandhuller respekteres. Der er desværre fundet bekymrende mange eksempler på, at disse vigtige biotoper er blevet ødelagte og opdyrkede – til trods for, at de i årtier har været beskyttede af loven. Der er primært set på områder i Lolland og Gulborgsund kommune i denne undersøgelse. 230109_so_rapport