Rovfuglene forsvinder med brakkens ophør

Tekst og foto Peder Størup

musvaage_31

Konsekvenserne af brakkens ophævelse og den massive opdyrkning af tidligere udyrkede arealer begynder nu for alvor at ramme Danmarks vilde dyreliv. Dansk ornitologisk forening mener, at det kan hænge sammen med, at mange af de museædende rovfugles jagtmarker på tidligere års udyrkede brakarealer er blevet pløjet op, og at musvågernerne nu søger til vejrabatterne hvor der er chancer for at finde trafikdræbte dyr. Til Dansk ornitologisk forening udtaler Kristian Stenkjær, der er formand for foreningen Danske Herregårdsskytter, som tæller cirka 200 medlemmer:

Det er som om, at musvågerne sidder alle vegne langs vores veje. Mange af dem virker ligefrem forhutlede. Jeg har aldrig tidligere i de godt 30 år, hvor jeg som skytte har arbejdet professionelt med jagt og natur, set så mange musvåger sidde så synligt nær vejrabatterne.

– De seneste måneder har jeg fundet adskillige døde musvåger i det terræn, jeg færdes i hver dag. Det er ellers ikke noget, jeg tidligere har gjort, siger formanden for Danske Herregårdsskytter.

– Forleden kørte jeg fra Lolland til Djursland, hvor jeg særligt langs motorvejene noterede et påfaldende stort antal døde musvåger i det åbne landskab. Musvågen er normalt ikke en fugl, der bliver dræbt af biler, siger Kristian Stenkjær.

Læs hele artiklen: Flere musvåger rykker jagtmarken ud i rabatten

Naturbeskyttelse.dk er alvorligt bekymret for, at vi kun har set de første svage tegn på en alvorlig tilbagegang for flora og fauna. Det siger sig selv, at hvis fødegrundlaget forsvinder, forsvinder dyrelivet også. Desværre er opdyrkningen fortsat med uformindsket styrke dette forår, ikke kun de tvungne brakmarker bliver opdyrket, men også småskove, markskel og græsmarker forsvinder over hele landet. Skal den alvorlige tilbagegang vendes, før der sker uoprettelige skader på vores natur, kræver det at Regeringen erkender sagens alvor og får stoppet opdyrkning  af natur i Danmark  og reetableret de ødelagte naturarealer. Et groft skøn er, at Danmark har mistet mellem 300 – 400 tusinde hektar udyrkede arealer til intensivt landbrug de sidste 10 – 15 år.

Folketingets Europaudvalg gav da også fredag den 17 april 2009 en alvorlig næse til Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)  , fordi hun efter otte måneder endnu ikke har kunnet fortælle udvalget, hvordan regeringen vil undgå skader på natur og miljø på grund af EU’s ophævelse af landbrugets tvungne braklægning.

Jyllandsposten skriver: Kæmpe næse til Eva Kjer