Brakmarker placeret på §3 beskyttet natur

Ny rapport fra naturbeskyttelse.dk  – Brakmarker placeret på §3 beskyttet natur123

Rapporten skal ses som et bidrag til debatten om brakmarkers placering og deres betydning for naturen. Baggrunden for at lave denne undersøgelse er diskussionen mellem politikere, forskere, landbrug og naturfolk om, hvorvidt brakmarkerne er natur eller ej. Rapporten dokumenterer, at et ikke kendt antal brakmarker under udtagningspligten har været placeret på arealer beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

 

Rapporten berøre følgende:

  • Gennemgang af 11 sager
  • Tab af §3 beskyttet natur
  • Stort areal opdyrket
  • Ingen kontrol
  • Alvorlige konsekvenser for flora og fauna
  • Manglende opfyldelse af krav fra EU

Første rapport om brak på §3 beskyttet natur.%c2%a73_braknatur

Seneste høring om brakken den 19 maj: Experter rejser tvivl om Grøn Vækst