Tilstandsrapport: Danmarks Natur og Miljø 2009

Kilde: DMU, Natur og Miljø 2009.

Om biodiversiteten: Naturens tilbagegang fortsætter trods enkelte tegn på forbedringer

Intet tyder på at Danmark vil kunne opfylde EU’s mål om at standse nedgangen i den biologiske mangfoldighed, biodiversiteten, inden 2010. Naturen går fortsat tilbage i skovene, i den lysåbne natur og i landbrugslandet. Noget tilsvarende gør sig gældende i vores havområder. Derimod ses fremgang i vandløb og søer, hvor der er blevet flere rentvandsarter og klarere vand. Det fremgår af Natur og Miljø 2009, den femte danske miljøtilstandsrapport, som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet netop har offentliggjort. Biodiversitet

Natur og miljø 2009

Læs vores høringssvar her.