Grøn Vækst = mindre natur

Tekst og foto af Peder Størup

img_1130

Efter en hurtig gennemgang af regeringens plan for Grøn Vækst – må det konstateres, at planen langtfra er tilstrækkelig til at stoppe den alvorlige tilbagegang af natur i Danmark. Umiddelbart lyder det jo godt med 12.000 hektar “ny” natur hvert år- frem mod 2015 – men de 75.000 hektar i 2015 batter intet i forhold til, hvad der forsvinder hvert år. Naturbeskyttelse har vurderet, at vi muligvis kan have mistet helt op til  300 – 400.000 hektar natur og udyrkede arealer til intensivt landbrugsdrift- over de seneste 15 år. Det betyder, at naturen i gennemsnit er skrumper med minst 20.000 hektar om året. Grøn Vækst -planen betyder altså reelt, at Danmark fortsat vil miste mindst 8.000 hektar natur hvert eneste år. Den behandling kan naturen ikke holde til.  Vendes udvikling ikke, vil de kommende års rapporter om dyrelivets og faunaens tilstand blive dyster læsning. Naturbeskyttelse vil snarest give sit bud på et konstruktivt udspil, som både tilgodeser klimaet, naturen og landbruget.