Pesticider kan være grunden til biernes død Read more

Pesticider kan være grunden til biernes død

Tekst og foto Peder Størup Miljøstyrelsen burde måske overveje forsigtighedsprincippet. Der er grund til at være bekymret, ikke kun for vores honningbier, men også for vores vilde insekter generelt. Hvilken betydning har brugen af de omtalte pesticider, for de 20.000 kendte Danske insektarter ? Artikler fra Ingeniøren: 2009: Bier og sommerfugle uddør Pesticider har taget […]

Ingen upåvirkede vandløb i Danmark Read more

Ingen upåvirkede vandløb i Danmark

Ingen danske vandløb rummer den nødvendige fysiske og kemiske kvalitet til at fungere som rollemodeller for den beskyttelse og forbedring af vandløbene, som EU’s vandrammedirektiv kræver. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Vandløb i Litauen, Estland og eventuelt Polen kan i et vist omfang komme på tale som […]

Motorvejen ved Silkeborg – myter og virkelighed Read more

Motorvejen ved Silkeborg – myter og virkelighed

Af Peder Størup. Bragt i JP Århus den 27.05.08 I den genopstående diskussion af Kombilinjens konsekvenser for Silkeborg fremstiller nogle modstandere af denne scenarier og konsekvenser, som forekommer stærkt overdrevne og i nogle tilfælde direkte forkerte. Eksempelvis påstås det, at forureningen vil forværres, at støjniveauet vil stige, og at de fredninger, der berøres af Kombilinjen, […]

Landmand sprøjter i fredet højmose Read more

Landmand sprøjter i fredet højmose

Fra DN En industrilandmand i Østhimmerland har stik imod alle regler gødsket, sprøjtet og sået græs klos op ad Tofte Mose, der udgør den sydlige halvdel af Danmarks største fredning. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har anmeldt ulovlighederne til Aalborg Kommune, som straks har påbudt landmanden at stoppe sin såning. Som et led i Danmarkshistoriens største og […]

Folketinget strammer kravene til miljøsyndere Read more

Folketinget strammer kravene til miljøsyndere

Det er lykkedes miljøminister Troels Lund Poulsen (V) at opnå tilslutning fra alle Folketingets partier til en stramning af miljøreglerne. Stramningen betyder skærpede krav til genopretning af ødelagt natur, vandmiljø og grundvand – for de største skadevolders egen regning. Samtidig indføres et ubetinget ansvar for skader som følge af forureninger – også selv om der […]

Folketinget 14 maj Read more

Folketinget 14 maj

Af Peder Størup Det var meget klar tale vi oplevede fra folketingets talerstol den 14 maj. Ida Auken (SF) gjorde opmærksom på de triste ødelæggelser ved Silkeborg. Men det mest befriende var nok, at høre den konservative miljøordføre Per Ørum Jørgensens bekymring for vores miljø, som følge af landbrugets miljøbelastninger. Det giver mig lidt af […]

Landbrugsindustrien er gået langt over stregen Read more

Landbrugsindustrien er gået langt over stregen

Af Peder Størup Svar til Peter Gæmelkes indlæg (Ingen mad i tanken) bragt den 8/5 i JP Holdningen i fødevarerindustrien er klar: Omsætning går forud for alle andre hensyn. Landbrugsindustrien er gået langt over stregen i jagten på jord –det jeg oplever i landområderne, er faktisk en bevidstløs inddragelse af jord som det fremgår af […]

Peter Gæmelke fordrejer sandheden Read more

Peter Gæmelke fordrejer sandheden

Bragt i Jyllands-Posten 4 maj Sandheden forties I TV2 nyhederne kl. 19 den 19. april udtaler Peter Gæmelke, (præsident, landbrugsrodet) at vi i Danmark ikke bruger korn til energi, men han fortier, at vi sidste år dyrkede et areal svarende til 1000 kvadratkilometer eller ca. 130.000 fodboldbaner med afgrøder, der bliver brugt til brændstof i […]

Hul i naturbeskyttelsesloven Read more

Hul i naturbeskyttelsesloven

Bragt i Politiken 2 maj 2008 I dette forår viser det sig med al mulig tydelighed, at naturbeskyttelsesloven reelt er sat ud af funktion, når landbruget vil have mere jord under plov. Det er blevet meget klart med opdyrkningen af brakmarkerne. Kort sagt er svineproducenter bedre beskyttede end sjældne planter, fugle og dyr i den […]

Naturbeskyttelse.dk Read more

Naturbeskyttelse.dk

Naturbeskyttelse.dks formål er at varetage beskyttelsen af naturen og landskabet, så vi får et samfund, der fungerer i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens ånd og tekst: At værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. At beskytte naturen med dens […]

Alvorlig trussel mod naturen Read more

Alvorlig trussel mod naturen

Det er med dyb bekymring, jeg konstaterer følgerne ved afskaffelsen af brakordningen. I den forbindelse har jeg en helt konkret sag, som står i skærende kontrast til kommentaren fra fødevareminister Eva Kjær Hansen og miljøminister Troels Lund Poulsen i JP den 29 marts til et debatindlæg fra Christian Hjorth fra Dansk Ornitologisk Forening i JP den 25 marts. Se […]

Beskrivelse af naturen i og omkring Ådalen Read more

Beskrivelse af naturen i og omkring Ådalen

Naturen i området er meget varieret. Området bærer tydeligt præg af istidens spor med skrænterne omkring Linåen og de mange kildevæld, som strømmer ud fra siderne af dalen. Omkring disse kildevæld er der en stor variation af padder, insekter, fugle og truede planter. Af planter kan nævnes orkideerne gøgeurt og hullæbe. Man finder også den smukke engblomme, der tidligere […]