Danske fødevarer bruges som brændsel Read more

Danske fødevarer bruges som brændsel

Landbruget har alene i første halvdel af 2008 oppløjet omkring 20 % af Danmarks lysåbne natur, omkring 83.000 ha, for at “mindske sult og nød i verden” som fødevareminister Eva Kjer Hansen forklarede det i Politiken den 26. august 2008 – men den overraskende konklusion er, at disse fødevarer ikke er blevet brugt til at […]

3000 gravhøje beskadiget af landmændene Read more

3000 gravhøje beskadiget af landmændene

Kilde: DR Der bliver pløjet for tæt på gravhøjene på de danske marker. Landmændene er ikke gode nok til at passe på fortidsminderne, og med deres maskiner har de beskadiget hele 3000 af dem.Kulturarvsstyrelsen regner nu med at politianmelde flere af de landmænd, der har gjort skade på fortidsminderne.I år blev tilsynet med fortidsminderne lagt ud til museerne. […]

Økonomiske råd, hovedløst at skrotte brakmarker Read more

Økonomiske råd, hovedløst at skrotte brakmarker

Af Peder Størup Meget skarp kritik af brakmarkernes ødelæggelse, fra de økonomiske vismænd. Efterhånden er det kun landbruget og Venstre som fortsat mener at opdyrkningen af vores fælles naturarv, ikke er et alvorligt problem. Uddrag af skrivelsen den 16 oktober 2008 “Det er kritisabelt, at en så væsentlig naturpolitisk beslutning som ophør af braklægningen gennemføres […]

Vi er underlagt naturens love Read more

Vi er underlagt naturens love

Kilde: artikel i Jyllandsposten den 11.10.09 »Mennesket er en biologisk organisme. Vi er underlagt naturens love. Kan vi ikke selv finde ud af at regulere vores adfærd og påvirkning af Jorden, vil naturen gøre det. I form af hungersnød eller epidemier. Naturen vinder altid,« siger professor John R. Porter, der er medlem af FN’s Klimapanel, […]

Marsken er næsten væk Read more

Marsken er næsten væk

Nå selv en så vigtig del af den danske natur og kulturhistorie er blevet ødelagt  – kan det så tænkes at det står værre til med resten af den danske natur ? Se Nyhedsindslag om marsken – tryk på billedet Tv2 nyheder den 4.10.2008

Medierne begynder at forstå alvoren….. Read more

Medierne begynder at forstå alvoren…..

Af Peder Størup Men forstår Politikerne den også? – det vil de kommende uger vise. Det kan dog fastslåes, at konsekvenser af brakkens ophør, ikke forståes af Venstres landbrugsminister Eva Kjær Hansen. Det kan virke underligt, når eksperter og politikere udtrykker stor bekymring langt ind i regeringens rækker. Dækker ministeren over noget? Kunne det være […]

22 milioner danske miljøsvin ? Read more

22 milioner danske miljøsvin ?

Af Peder Størup Ny undersøgelse fra Sveriges Landbruksuniversitet ligger en del af ansvaret for Østersøens tilstand over på Danmarks skuldre. Den Danske landbrugsindustri udleder i gennemsnit 57 kilo kvælstof per hektar, mens tyskerne står for 40 kilo, svenskerne 16, og Letlands og Litauens forurening knap nok kan måles. Af de 57 kg ender 30 – […]

Debat med Peter Gæmelke Read more

Debat med Peter Gæmelke

Følg debatten i Landbrugsavisen på Gæmelkes blok Peter Gæmelke (præsident for Landbrugsraadet) stiller blandt andet følgende spørgsmål: Af Peter Gæmelke, 12-09-2008 Kan vi bevare en produktion af samme størrelse som i dag? Jeg tror, at der sagtens blive tale om udvidelser af landbrugsproduktionen de næste 14-15 år. Vi kommer til at se helt nye produktioner, […]

En bombe under vandmiljøplan III Read more

En bombe under vandmiljøplan III

Af Peder Størup bragt i Jyllandsposten den 4 september 2008 De stigende jord- og kornpriser har fået landbrugsindustrien til at investere i dræning af enge og marginaljorder – godt for landmanden, men skidt for naturen og vandmiljøet! Opdyrkningen og dræning af tusindvis af hektar dette år kan vise sig at blive en bombe under den […]

Brakmarker placeret på §3 beskyttet natur Read more

Brakmarker placeret på §3 beskyttet natur

Ny undersøgelse fra naturbeskyttelse.dk: Download PDF her :c2a73-brak_10   Obs: De markerede røde arealer viser markblokken, inden for disse markeringer svinger braklægningsstøtten fra 84 % til 118 % af arealet). Grunden til at brakprocenten kan være større er at det brakareal der er blevet søgt støtte til, er større end markens areal (markblok). Radioindslag fra […]

Grove overtrædelser af loven Read more

Grove overtrædelser af loven

Skrevet af Peder Størup Følgende billeder viser grove overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. I dette tilfælde er eng, mose og et overdrev ødelagt – aller arealerne er §3 beskyttede, desværre har det ikke hindret ødelæggelse af de pågældende arealer. Naturbeskyttelse.dk vil informere kommunen og Fødevarerministeriet om ulovlighederne. Tryk på billederne og se dem i stor størrelse, de […]

Arions sang Read more

Arions sang

Af Michael Stoltze Weekendavisen NR. 29, 18. – 24. juli 2008 En ydmyg bakke på Møn. Sådan kunne Danmark se ud, hvis der blev plads til blomster og sommerfugle. Et opråb! Læs Resten: Arions sang Tekst og foto Peder Størup: Veludviklet overdrev ved Silkeborg – desværre truet af opdyrkning og udstyknings planer. Overdrev er en […]

Danskere ligeglade med natur? Read more

Danskere ligeglade med natur?

Af Albert Steen-Hansen, medlem af bestyrelsen for Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland, LANDBRUG: I biobrændslens, gyllens og tegnebogens hellige navn har vi i efteråret 2007 og foråret 2008 været vidne til den største kollektive naturødelæggelse nogen sinde. Ifølge Fødevareministeriets statistik er halvdelen af de braklægningsarealer, som blev udlagt i forbindelse med ordningens ikrafttrædelse 1992, pløjet op […]

Nedtur for braknatur fortsætter Read more

Nedtur for braknatur fortsætter

Skrevet af Peder Størup Resterne af den braklagte natur kan med fødevarerminister Eva kjær Hansen billigelse sprøjtes og gødes fra 15 Juli. Regeringens manglende vilje til at redde disse naturarealer må betragtes med største alvor. Brakmark placeret på §3 beskyttet strandeng, der blevt søgt om braklægningsstøtte til arealet i 2007. Hvor mange lignende arealer står […]

kvælstofbelastning af naturområderne Read more

kvælstofbelastning af naturområderne

En undersøgelse af udvalgte Natura 2000 områder i Østjylland har vist en forhøjet kvælstofbelastning af områderne. I alt 26 naturområder er undersøgt, og mange har værdier der ligger højere end tålegrænserne. Gødningen fra luften stammer dels fra omkringliggende husdyrbrug, dels fra den langtrækkende forurening hvor også trafikken er en stor synder. Det fremgår af dagens […]

Peter Gæmelke skal have ros Read more

Peter Gæmelke skal have ros

Skrevet af: Peder Størup Bragt i Jyllandsposten den 13 juli I Miljøministeriets nye positive kampagne HOLD DANMARK RENT – virker det som noget af et paradoks, at det er Peter Gæmelke, som skal være organisationens talsmand, en talsmand, som repræsenterer den største forurener af dansk natur – landbrugsindustrien. Peter Gæmelke skal dog have ros for […]

Biobrændstof har alvorlige konsekvenser Read more

Biobrændstof har alvorlige konsekvenser

Verdens produktion af biobrændstof er skyld i 75 procent af prisstigningen på basale fødevarer Rapport fra verdensbanken er i direkte modstrid med udtalelser fra den danske EU-kommisær Marianne Fischer Boel, som hårdnakket har påstået at fødevarer stigningen og produktionen af biobrændstof ikke er skyld i prisstigningerne, udover nogle få procent. Følgerne af den manglende vilje […]

Bekymring om brakjord Read more

Bekymring om brakjord

Af Troels Lund Poulsen miljøminister (V) Offentliggjort 24.06.08 i Jyllandsposten PEDER STØRUP skriver i JP 19/6, at landbrugsindustrien går langt over stregen i jagten på jord og henviser til Fødevareministeriets rapport, der viser, at 82.000 hektar udyrkede arealer er blevet pløjet op efter ophøret af EU’s brakforpligtelse. Jeg er enig i, at tallet er bekymrende […]

Århus er bekymret for grundvandet Read more

Århus er bekymret for grundvandet

Tekst og foto Peder Størup Opdyrkning af brakmarker udgør en trussel mod drikkevandet. Århus Teknik og Miljø udtaler, at »ophævelsen af braklægningen er en så drastisk ændring i dyrkningspraksis, at kommunen må revurdere de gældende planer med henblik på at vurdere, om der er behov for supplerende modforanstaltninger«. Der er ingen tvivl om at bekymringerne […]