Read more

Forskere: Rewilding ville være med til at holde temperaturen under 1,5 grader

Vi har lige nu kurs mod en global opvarmning, der indenfor nær fremtid kan overstige 1,5 grader og på længere sigt også 2 grader. Derfor er der behov for drastiske drivhusgasreduktioner. Én måde, hvorpå vi kan bremse temperaturstigningerne, som ellers ikke får særlig meget opmærksomhed, skal findes hos verdens store dyr. Det mener en gruppe […]

Read more

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

Naturstyrelsen skriver: Et eksemplar af den sjældne vulstmaskebi blev opdaget i Nordsjælland i forbindelse med en aktuel kortlægning af biodiversiteten i 20 udpegede urørte statsskove. Den uanseelige bi blev sidst set på Anholt for mere end 50 år siden og kan være en indikator for endnu flere sjældne arter. Vulstmaskebien har sit navn på grund […]

Read more

Foreløbige NOVANA-resultater præsenteret

Aarhus Universitet skriver: Udkast til NOVANA-rapporterne for 2021 er i dag den 19. januar blevet fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter er oversendt til kommentering i Miljøstyrelsen. NOVANA-programmet tilvejebringer det nødvendige dokumentations- og vidensgrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og – forpligtelser, blandt andet i forhold til en række EU-direktiver inden for […]

Read more

Ny miljøminister bliver Magnus Heunicke

Naturbeskyttelse.dk ønsker den nye miljøminister Magnus Heunicke velkommen. Det er en stor opgave, ministeren står overfor. 27 procent af verdens dyr og planter kan uddø inden år 2100. Det viser en rapport fra forskere i EU og Australien. Regeringsgrundlagets afsnit om natur. 4.8 Natur og biodiversitetRegeringen vil indføre en samlet lov om natur og biodiversitet […]

Read more

Ny rapport: Muligt at beskytte 30% af Danmarks natur

Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 20. oktober 2022 af Michael Strangholt Ny rapport viser veje til at opfylde EU’s biodiversitetspolitik og samtidig gavne klima, vandmiljø og drikkevandsinteresser. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 507 PDF: SR507 EU har som erklæret mål at skabe beskyttet natur […]

Read more

SKÆBNEVALG FOR NATUREN – S støtter nu 30 % natur

BREAKING: S støtter nu 30 % natur Mette Frederiksen har talt med Jyllands-Posten om hvad der skal ske de første 100 dage efter et valg. Helt centralt står grøn omstilling. Her er hvad statsministeren siger om naturen JP: Torsdag spillede Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet ud med et fælles krav til et kommende regeringsgrundlag om, […]

Read more

OPFORDRING TIL SOCIALDEMOKRATIET: En CO2-afgift på landbruget bør ubetinget gå til ny natur

Naturbeskyttelse.dk: En CO2-afgift på landbruget bør ubetinget gå til at købe dårlige landbrugsjorde fri til natur. På den måde bidrager afgiften til at afhjælpe to af de største menneskeskabte kriser – tabet af biodiversitet og klimaforandringerne. Socialdemokratiet foreslår CO2-afgift på landbruget Arealet på billedet viser en tidligere mark – i dag rummer den en meget […]

Read more

Jagten på biomasse for at dække vores ressourcebehov kan udgøre en alvorlig trussel for vores natur

Jagten på biomasse for at dække vores ressourcebehov, kan udgøre en alvorlig trussel for vores natur.   Det Nationale Bioøkonomipanel er kommet med en række foreløbige anbefalinger til, hvordan brugen af bioressourcer kan gribes an.   Det er positivt, at der i anbefaling 8 står følgende:   “8) Det Nationale Bioøkonomipanel vurderer, at hensyn til […]

Read more

Mette Frederiksen: Vi er gået for langt i iver efter at være landbrugsland

Ifølge en rapport fra EU’s miljøagentur med titlen ”State of Nature in the EU”, der blev udgivet i år 2020, ligger Danmark faretruende nær bunden, når det gælder beskyttelse af naturområder og bevaringsstatus for udsatte arter af planter og dyr. Hvad angår gunstig status for habitatområder, altså levesteder for udsatte dyr og planter, ligger Danmark […]

Read more

Heste i klitterne ved Klitmøller

10 små konik-heste er blevet lukket ud på et kæmpestort indhegnet areal syd for Klitmøller. Her skal hestene gå og græsse året rundt. Ud over at pleje naturen skal afgræsningsprojektet også give forskere mere viden om effekten af helårsgræsning i klitnatur. Det 224 hektar store område Trøjborg ved Klitmøller er udvalgt, fordi naturen her har […]