Read more

Mette Frederiksen: Vi er gået for langt i iver efter at være landbrugsland

Ifølge en rapport fra EU’s miljøagentur med titlen ”State of Nature in the EU”, der blev udgivet i år 2020, ligger Danmark faretruende nær bunden, når det gælder beskyttelse af naturområder og bevaringsstatus for udsatte arter af planter og dyr. Hvad angår gunstig status for habitatområder, altså levesteder for udsatte dyr og planter, ligger Danmark […]

Read more

Heste i klitterne ved Klitmøller

10 små konik-heste er blevet lukket ud på et kæmpestort indhegnet areal syd for Klitmøller. Her skal hestene gå og græsse året rundt. Ud over at pleje naturen skal afgræsningsprojektet også give forskere mere viden om effekten af helårsgræsning i klitnatur. Det 224 hektar store område Trøjborg ved Klitmøller er udvalgt, fordi naturen her har […]

Read more

Forskere: Naturpligt skal sikre mere og vildere natur i Danmark

Naturen har brug for plads, både i form af øget areal og øget mulighed for at lade naturen gå sin gang. Det kan to redskaber, naturzone og naturpligt, være med til at sikre, skriver medlemmer af forskernetværk ved Københavns Universitet. Indlægget er skrevet af medlemmer af det tværvidenskabelige forskernetværk Triad ved Københavns Universitet: Lasse Baaner […]

Read more

Der er også natur udenfor Naturnationalparkerne

Danmarks Jærgerforbundsmedlemsblad Jæger. Maj 2022 “Naturnationalparkernes buldren kan få politikerne til at tro, at de har sat gang i mere, end de reelt har. NNP er et historisk tiltag set i forhold til areal, men da udgangspunktet var historisk dårligt, er det ikke svært at levere en historisk stor indsats. For arterne er NNP kun […]

Read more

Ulveparret i Ulfborg-reviret er forsvundet

Danmark har for tredje gang mistet et ulvepar i Vestjylland. Det vurderer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som sammen overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen. Ulveparret i Ulfborg-reviret må nu betegnes som forsvundet. Vurderingen bygger på, at ingen af ulvene er blevet observeret siden 5. juli 2021. Siden det første ulvepar etablerede […]

Read more

10 nye naturnationalparker på vej til danskerne

Naturbeskyttelse.dk mener: Desværre har de oplagte tiltag på statens arealer udviklet sig til en skydeskive for en helt urimelig kritik. Naturnationalparkerne vil blive til glæde og gavn for både borgere og biodiversitet, men er blevet kritiseret af et lille mindretal i en grad, så man skulle tro, at det var hele Danmarks areal, der skulle […]

Read more

Nye Natura 2000 planer for 2022-2027

Miljøstyrelsen er startet på at udarbejde plandokumenter til den kommende Natura 2000-planlægnings periode (2022-2027). Første trin er udarbejdelse af basisanalyser. Disse udkom 11. juni 2020. Næste trin er opstart på dialogfasen og udarbejdelse af planforslag for hvert enkelt Natura 2000-område. Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: Nye planer for 250 af Danmarks naturområder skal hjælpe med at vende […]

Read more

Danmarks kystnatur alvorligt truet

Kilde COWI Havvandsstigninger udgør en markant, overhængende trussel mod den kystnære natur og biodiversitet i Danmark. De klimaskabte havstigninger vil reducere sjælden natur og bestande af sjældne fugle, padder og planter i kystområderne markant. Naturen i 76 ud af Danmarks 98 kommuner vil blive påvirket af stigende havvand, både de permanente oversvømmelser og øgede stormflodshændelser.

Read more

12000 toplederes vurdering: Tab af biodiversitet ligger i top 3 globalt over alvorlige trusler

12000 topledere verden over har placeret tabet af biodiversitet på en top 3 over over globale trusler. Rapporten er lavet af The World Economic Forum. Link til Global Risks Report 2022 Naturbeskyttelse.dk mener: Erkendelse er det første store skridt frem mod handling. Verden (og Danmark) kan ikke længere ignorer behovet for midler og langt bedre […]

Read more

Godt nytår – lad 2022 bliver året hvor hestene vender tilbage

Naturbeskyttelse.dk ønsker at 2022 bliver året hvor hestene og andre større planteædere, for alvor vender tilbage til vores natur. Vores vilde plante- og dyrearter er evolutionært udviklet i samspil med store dyr, eksempelvis heste. De forstyrrelser, hestene skaber ved at spise af vegetationen, bevæge sig rundt i landskaber samt deres efterladenskaber er forudsætningen for en […]