Read more

Stor Kålsommerfugl – Pieris brassicae

Stor Kålsommerfugl (Pieris brassicae) er den største af kålsommerfuglene – ofte overses den og opfattes som en lidt kedelig hvid sommerfugl. Det fortjener den dog ikke – den er ualmindelig smuk når den med tunge vingeslag svæver gennem landskabet i jagt på nektar. Billedet her er lagt op i høj opløsning – zoom ind og […]

Read more

Den smukke Dukatsommerfugl

Dukatsommerfugl  (Lycaena virgaureae)  kan opleves på blomsterrige naturarealer. Hannen har en smukt skinnende gylden-orange med sort kant og søm vingeoverside. Hunnens oversiden er mere mørk, men stadigvæk gylden og skinnende. Den er dækket af mørke pletter og har, som hos hannen, sort kant. Larven lever på Rødknæ og Almindelig syre.  

Read more

Pragtbuksebi – Dasypoda hirtipes

Det er nu man kan opleve de smukke Pragtbuksebier – de stikker ikke, heller ikke selv om der er mange af dem. De søger gerne nektar på gule blomster, eksempelvis Kongepen. Vil du gerne have besøg af dem i haven, så lad noget af græsplænen blomstre. Og så kan de godt lide sand – så […]

Read more

GENOPRETNING AF BIODIVERSITET OG ØKOSYSTEMER

Rapporten er skrevet på baggrund af symposiet ”Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv”, som blev afholdt på Aarhus Universitet af 15. Juni Fonden. Symposiet var organiseret af det danske IPBES- kontor i samarbejde med Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var at opsamle dansk viden og debattere handlemuligheder og barrierer. Download her: Genopretning_ekspertudtalelse_22-Juni-2

Read more

Blomstrende Maj-gøgeurter

Indenfor de næste 2 uger topper blomstringen af Maj-gøgeurterne (Dactylorhiza majalis). Smukke er de, i deres gule flor af blomstrende ranunkler. Og for at minde om at der er håb for naturen hvis man giver plads, så var dette en pløjemark for ca. 25 år siden.  

Read more

100 vilde bier på ny plakat

          Nu har du mulighed for at få sat ”ansigt” på 100 af de 292 vildtlevende biarter, der er fundet i Danmarks natur Naturbeskyttelse.dk`s nyeste plakat viser 100 vilde danske bier. Plakaten er den første med fotograferede bier, opsporet i naturen af Peder Størup i 2019 og foråret 2020, og efterfølgende fotograferet i studie for […]

Read more

Folkeskove – skovplantning er en forkert prioritering

Det er en skam, at Naturstyrelsen og politikerne stadigvæk prioriterer uhensigtsmæssigt. Naturstyrelsens første prioritet burde være naturen og de truede arters behov. Vi mangler ikke skov i Danmark, men skov uden forstlig hugst, hvor de gamle træer ikke fældes, og vandet grøftes væk, og vi mangler naturområder med større planteæder som heste og okser. Det […]

Read more

Udledning af spildevand i Øresund er noget svineri

Naturbeskyttelse.dk mener at dette helt bør stoppes. Det er helt uacceptabelt, at Københavns Kommune vil udlede så massive mængde spildevand grundet boligbyggeri – det bør stoppes, og det bør sikres at der ikke igen gives en sådan tilladelse. Natur og miljøbeskyttelse er et nationalt anliggende, og det bør overvejes om dispensationer fra beskyttelserne fremover skal […]

Read more

International Biodiversitetsdag

Den Danske Naturfond og Naturbeskyttelse.dk fejrer i dag FN’s Internationale Biodiversitetsdag 🙂 Vi markerer dagen for at minde om, at og naturen ikke er glemt. At vi skal standse tabet af biodiversitet – og det haster!  Det kan du gøre ved at støtte Den Danske Naturfond ved frikøb af jord til natur og Naturbeskyttelse.dk ved at […]