Read more

Danmarks VILDESTE kommune

Miljøminister Lea Wermelin kickstarter dyst om at blive Danmarks VILDESTE kommune Dansk natur har brug for mere plads. Derfor opfordres alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence frem mod 2022, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur. Læs mere: Danmarks VILDESTE kommune

Read more

Regeringens eksperter klar med ”dramatisk” stramning af kvælstofmål for landbruget

Kilde Altinget “Stort behov er forventeligt Stiig Markager forklarer det strammere mål med, at man ikke har konstateret det forudsatte fald i kvælstofudledningen, men tværtimod har set en stigning. Og han understreger, at vandmiljøet også har fået det dårligere de senere år. ”Derfor er det forventeligt, at udledningerne skal reduceres med omkring 24.000 tons,” siger […]

Read more

Dalene ved Resenbro er nu fredet – i alt 565 hektar er sikret varig beskyttelse

Et enestående naturområde med en dramatisk geologi er nu sikret for eftertiden ved Silkeborg § 1 Fredningens formål Fredningen har til formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og herunder sikre, at området fremtræder som et overvejende skovdækketlandskab afbrudt af golfbane, dyrkede marker, hede, overdrev ogsøer, at bevare og forbedre områdets naturværdier, […]

Read more

BREAKING: Ny natur – og biodiversitetspakke klar

Så begynder det for alvor at ligne noget. “Ny aftale sikrer 888 millioner kr. i 2021-2024 til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Aftalen er et historisk løft til naturen, der vil betyde flere naturnationalparker og mange tusinde hektar urørt skov.” Natur – og biodiversitetspakkes målsætning: – 15 naturnationalparker – 75.000 hektar urørt skov – Biodiversitetsråd […]

Read more

DANMARKS YNGLEBESTAND AF SKARVER I 2020

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 187 Ved den årlige optælling af ynglende skarver i Danmark i 2020 blev der registreret 31.964 par. Dette svarer til en fremgang på 4,8 % i forhold til året før. Siden 2014 har den danske bestand været stabil på mellem ca. 30.500 og […]

Read more

Ny forvaltningsplan for bævere

I 1999 blev der udsat bævere i Danmark. Arten havde da været udryddet i den danske natur i ca. 2500 år, dvs. siden den sene bronzealder, og formålet med udsætningen var at få en hjemmehørende økologisk nøgleart tilbage i naturen. Genudsætningen skete i det statsejede skovområde Klosterheden i Vestjylland og siden, i perioden 2009-2011, ved […]

Read more

Genfortryllelsen

Fra den stejle skråning ser ådalen paradisisk ud. Et dybt suk af glæde slipper automatisk ud af ens mund. Sådan skal det se ud. Hvad dækker paradisisk? Natur uden spor af mennesker, det er mit gæt. Før syndefaldet, før rationalitet, traktorer, ordenssans, kunstgødning og sprøjtegift. Weekendavisen 29 oktober 2020  

Read more

Heste i naturen

Vores vilde planter og dyrearter er evolutionært udviklet i samspil med store dyr, eksempelvis heste. De forstyrrelser, hestene skaber ved at spise af vegetationen, bevæge sig rundt i landskaber samt deres efterladenskaber er forudsætningen for en masse andre arters eksistens. Hvis vi ikke havde tæmmet hestene, så ville de også i dag leve vildt, som […]

Read more

EU’s medlemsstater godkender Kommissionens udspil om at beskytte 30 procent af Europas areal

EU’s medlemsstater støtter Kommissionens udspil om at beskytte 30 procent af Europas areal, hvoraf de 10 % skal være strengt beskyttet. Det kan blive en milepæl for dansk og international natur. Aftaleteksten kan downloades her: Konklusioner “Biodiversitet – behovet for hurtig handling” – Godkendelse Regeringen mener dog ikke, at Danmark skal levere solidarisk med de […]

Read more

Hård kritik af Silkeborgs Borgmester fra Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Hård kritik af Silkeborgs Borgmester fra Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund i sagen om grødeskæringen i Gudenåen, i disse to debatindlæg. Maria Gjerding: “Det er absurd, at vi i Danmark ikke formår at tage vare på vores vandløbsnatur. Det er uansvarligt, at politikerne ikke får sat det nødvendige lovgivningsarbejde i gang, der skal sikre både […]

Read more

Giv os naturen tilbage: Korn eller kællingetand?

Frank Erichsen har en plan: Han vil have landbruget med på at afgive jord til vild natur. Landbruget er den største jordejer, så det er helt afgørende, at Frank kan overbevise landmændene om at være med i Hjørrings store naturomstillingsprojekt. Men landmænd har alle dage kæmpet for at beherske naturen, så marker kunne dyrkes og […]

Read more

Aarhus Universitet: Landbrugsarealet skal reduceres med godt 500.000 hektar inden 2030

Dette er klar tale – også i forhold til prioriteringen. Skal tabet stoppes, er det afgørende at der prioriteres med afsæt i at arealerne udvælges med henblik på at sikre høj biodiversitet.” Aarhus Universitet: “2. Omlægge en femtedel af det dyrkede areal til natur med høj biodiversitet. Landbrugsarealet skal reduceres med godt 500.000 hektar inden […]

Read more

DR: Giv os naturen tilbage

DR: GIV OS NATUREN TILBAGE! Det slap de faktisk ret godt fra, og det varmer, når man oplever en borgmester, der virker til at have en oprigtig interesser i at gøre noget og begynder at forstå, hvordan tingene hænger sammen, og vigtigst: at der skal handling og reel vilje til! Frank gør det godt og […]