Read more

Biodiversiteten lider: Danmark kalder sprøjtede marker for ‘beskyttet natur’

Kilde: ING/ECOTECHNår man hører begrebet ‘beskyttet natur’ forestiller de fleste mennesker sig engområder og skove uden landbrug eller skovdrift, der kan forstyrre naturen. Men virkeligheden afspejler ikke nødvendigvis den opfattelse Hveden svinger fra side til side i den lette sommerbrise, der svæver ind over markerne langs Stigsnæs Landevej på det sydvestlige Sjælland. Kornets raslen afbrydes […]

Read more

Vi har mistet tre ud af fire steder med sjældne sommerfugle

Kilde: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet På bare 26 år er udbredelsen af sjældne sommerfugle skrumpet med 72% i det østlige Danmark. Adskillige arter er udryddelsestruede. Og naturbeskyttelsen har ikke virket. Faktisk er tilstanden værre end i vores nabolande. Sådan lyder konklusionen af en omfattende undersøgelse fra Københavns Universitet. Engblåfugl (Cyaniris semiargus) er […]

Read more

Pressemeddelelse: Heunicke: Nu giver vi plads til flere arter i vores skove

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet. Miljøminister Magnus Heunicke deltog i dag i den første del af et historisk arbejde med at hjælpe naturen i vores skove, så dyr, planter og svampe får bedre levesteder. Samtidig involveres danskerne i arbejdet med de forandringer, vi snart kommer til at møde på vores skovture. Danmark er blevet fattigere på planter, […]

Read more

Mød stor Stor Saksebi

Vil du gerne finde en vild bi, så kan liden klokke også kaldet blåklokke og andre slægter i klokkefamilien være et godt sted. Her er det en hun af Stor Saksebi, som man ofte vil kunne finde siddende inde i klokken, når det er dårligt vej. Hunnen samler pollen på bugen, og tilhøre gruppen af […]

Read more

Bierne i vores baghave

Naturplakater kan købes på natur-shop.dk  Vil du kunne sætte navn på vores vilde bier, både dem i haven og helt ude i den vilde natur, så er det plakaten med Danmarks Vilde Bier du skal have. Plakaten er 70×100 cm og viser 100 vilde biarter.

Read more

Forskere: Rewilding ville være med til at holde temperaturen under 1,5 grader

Vi har lige nu kurs mod en global opvarmning, der indenfor nær fremtid kan overstige 1,5 grader og på længere sigt også 2 grader. Derfor er der behov for drastiske drivhusgasreduktioner. Én måde, hvorpå vi kan bremse temperaturstigningerne, som ellers ikke får særlig meget opmærksomhed, skal findes hos verdens store dyr. Det mener en gruppe […]

Read more

Sidst set i 1971: Sjælden bi fundet i Gribskov

Naturstyrelsen skriver: Et eksemplar af den sjældne vulstmaskebi blev opdaget i Nordsjælland i forbindelse med en aktuel kortlægning af biodiversiteten i 20 udpegede urørte statsskove. Den uanseelige bi blev sidst set på Anholt for mere end 50 år siden og kan være en indikator for endnu flere sjældne arter. Vulstmaskebien har sit navn på grund […]

Read more

Foreløbige NOVANA-resultater præsenteret

Aarhus Universitet skriver: Udkast til NOVANA-rapporterne for 2021 er i dag den 19. januar blevet fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter er oversendt til kommentering i Miljøstyrelsen. NOVANA-programmet tilvejebringer det nødvendige dokumentations- og vidensgrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og – forpligtelser, blandt andet i forhold til en række EU-direktiver inden for […]

Read more

Ny miljøminister bliver Magnus Heunicke

Naturbeskyttelse.dk ønsker den nye miljøminister Magnus Heunicke velkommen. Det er en stor opgave, ministeren står overfor. 27 procent af verdens dyr og planter kan uddø inden år 2100. Det viser en rapport fra forskere i EU og Australien. Regeringsgrundlagets afsnit om natur. 4.8 Natur og biodiversitetRegeringen vil indføre en samlet lov om natur og biodiversitet […]