Read more

Ny rapport: Muligt at beskytte 30% af Danmarks natur

Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 20. oktober 2022 af Michael Strangholt Ny rapport viser veje til at opfylde EU’s biodiversitetspolitik og samtidig gavne klima, vandmiljø og drikkevandsinteresser. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 507 PDF: SR507 EU har som erklæret mål at skabe beskyttet natur […]

Read more

SKÆBNEVALG FOR NATUREN – S støtter nu 30 % natur

BREAKING: S støtter nu 30 % natur Mette Frederiksen har talt med Jyllands-Posten om hvad der skal ske de første 100 dage efter et valg. Helt centralt står grøn omstilling. Her er hvad statsministeren siger om naturen JP: Torsdag spillede Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet ud med et fælles krav til et kommende regeringsgrundlag om, […]

Read more

OPFORDRING TIL SOCIALDEMOKRATIET: En CO2-afgift på landbruget bør ubetinget gå til ny natur

Naturbeskyttelse.dk: En CO2-afgift på landbruget bør ubetinget gå til at købe dårlige landbrugsjorde fri til natur. På den måde bidrager afgiften til at afhjælpe to af de største menneskeskabte kriser – tabet af biodiversitet og klimaforandringerne. Socialdemokratiet foreslår CO2-afgift på landbruget Arealet på billedet viser en tidligere mark – i dag rummer den en meget […]

Read more

Jagten på biomasse for at dække vores ressourcebehov kan udgøre en alvorlig trussel for vores natur

Jagten på biomasse for at dække vores ressourcebehov, kan udgøre en alvorlig trussel for vores natur.   Det Nationale Bioøkonomipanel er kommet med en række foreløbige anbefalinger til, hvordan brugen af bioressourcer kan gribes an.   Det er positivt, at der i anbefaling 8 står følgende:   “8) Det Nationale Bioøkonomipanel vurderer, at hensyn til […]

Read more

Mette Frederiksen: Vi er gået for langt i iver efter at være landbrugsland

Ifølge en rapport fra EU’s miljøagentur med titlen ”State of Nature in the EU”, der blev udgivet i år 2020, ligger Danmark faretruende nær bunden, når det gælder beskyttelse af naturområder og bevaringsstatus for udsatte arter af planter og dyr. Hvad angår gunstig status for habitatområder, altså levesteder for udsatte dyr og planter, ligger Danmark […]

Read more

Heste i klitterne ved Klitmøller

10 små konik-heste er blevet lukket ud på et kæmpestort indhegnet areal syd for Klitmøller. Her skal hestene gå og græsse året rundt. Ud over at pleje naturen skal afgræsningsprojektet også give forskere mere viden om effekten af helårsgræsning i klitnatur. Det 224 hektar store område Trøjborg ved Klitmøller er udvalgt, fordi naturen her har […]

Read more

Forskere: Naturpligt skal sikre mere og vildere natur i Danmark

Naturen har brug for plads, både i form af øget areal og øget mulighed for at lade naturen gå sin gang. Det kan to redskaber, naturzone og naturpligt, være med til at sikre, skriver medlemmer af forskernetværk ved Københavns Universitet. Indlægget er skrevet af medlemmer af det tværvidenskabelige forskernetværk Triad ved Københavns Universitet: Lasse Baaner […]

Read more

Der er også natur udenfor Naturnationalparkerne

Danmarks Jærgerforbundsmedlemsblad Jæger. Maj 2022 “Naturnationalparkernes buldren kan få politikerne til at tro, at de har sat gang i mere, end de reelt har. NNP er et historisk tiltag set i forhold til areal, men da udgangspunktet var historisk dårligt, er det ikke svært at levere en historisk stor indsats. For arterne er NNP kun […]

Read more

Rødhalet Jordbi – Andrena haemorrhoa

Forårets vilde bier er for alvor ved at være på vingerne. En af dem er rødhalet jordbi, hvis navn henviser til dens røde hale. Det er en af vores mest almindelige vilde bier med et bredt fødevalg. Fx blomstrende pil. På siden med naturplakater kan du se 100 vilde danske bier – fx Rødhalet Jordbi.

Read more

Ulveparret i Ulfborg-reviret er forsvundet

Danmark har for tredje gang mistet et ulvepar i Vestjylland. Det vurderer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som sammen overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen. Ulveparret i Ulfborg-reviret må nu betegnes som forsvundet. Vurderingen bygger på, at ingen af ulvene er blevet observeret siden 5. juli 2021. Siden det første ulvepar etablerede […]

Read more

10 nye naturnationalparker på vej til danskerne

Naturbeskyttelse.dk mener: Desværre har de oplagte tiltag på statens arealer udviklet sig til en skydeskive for en helt urimelig kritik. Naturnationalparkerne vil blive til glæde og gavn for både borgere og biodiversitet, men er blevet kritiseret af et lille mindretal i en grad, så man skulle tro, at det var hele Danmarks areal, der skulle […]