Read more

Engblommen en truet skønhed

Engblommen (Trollius europaeus) er i botaniske kredse en ikonisk plante, men det er den faktisk også for de ældre generationer. Man skal ikke snakke med mange ældre, der boede på landet, for at få beretninger om de bølgende tæpper af engblommer, der var i enge og moser, og om glæden ved at plukke en buket. […]

Read more

Bredt flertal vedtager lovgivning for Danmarks nye naturnationalparker

Kilde: MiljøministerietRammerne for Danmarks kommende naturnationalparker på statens arealer er på plads, efter at miljøminister Lea Wermelins lovforslag i dag er stemt igennem i Folketinget. Bredt flertal vedtager lovgivning for Danmarks nye naturnationalparker Om et år kan danskerne besøge Naturnationalpark Fussingø ved Randers og Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland – de to første i rækken af […]

Read more

Nye tal viser kæmpe kvælstofstigning i 2019

Kilde: Altinget.dk. Der blev udledt usædvanligt meget kvælstof i vandmiljøet i 2019, viser nye tal, og det bør indgå i de nuværende forhandlinger om kvælstofkrav til landbruget, mener støttepartier. Men det vil være usagligt, da der var tale om “en 100-års-hændelse”, lyder det fra Landbrug & Fødevarer. Læs mere på Altinget.dk

Read more

28.-30. maj – Naturmødet 2021 – Online på facebook og live i hirtshals

Naturmødet 2021 kan opleves online på Facebook og live i Hirtshals. 14.00 – 14.15 Fredag Velkomst med Anders Lund Madsen og Arne Boelt Walk’n’talk fra Trappen ved den grønne plads, Hirtshals… Platform: Online Læs mere 14.15 – 14.30 Fredag Statsminister Mette Frederiksen åbner Naturmødet Vi er glade for og stolte over, at vores statsminister Mette Frederiksen igen […]

Read more

Proppen i Gudenåen

Vildspor på Radio 4 om Proppen i Gudenåen. Lige på det sted hvor Gudenåen har sit vildeste fald i flade Danmark, har man bygget en dæmning og et el-værk, Tangeværket. Ved opstemningen er opstået en 13 km lange Tange Sø. Nu stiller vandrammedirektivet krav om at Danmark genopretter en god økologisk tilstand i Gudenåen, og […]

Read more

Hvidbrystet Jordbi – Andrena vaga

Hvidbrystet jordbi er en oligolektisk pollen-specialist på piletræer. Den kan opleves i det tidlige forår, når pilen blomstre og frem til starten af maj. Billedet viser en hun.  Billedet må benyttes i forbindelse med ikke-kommerciel omtale at vilde bier, ved kreditering af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk

Read more

Danmarks VILDESTE kommune

De danske kommuner melder sig klar til dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune, efter miljøminister Lea Wermelin i februar inviterede alle landets 98 kommuner til at gøre noget VILDT for biodiversiteten. Flere VILDE kubikmeter i kommunen, engagement af VILDE borgere eller noget helt VILDT tredje. Rammerne er frie, og der er dermed mange veje […]

Read more

Mod vildere bjerge

Vildspor på Radio 4 27.02.21 I dagens Vildspor leger vi Joakim von And: Tænk hvis pengetanken var så stor at man kunne købe et kæmpe naturområde og bare sætte naturen på fri fod. Men hov, der findes jo nogen som er så heldige! Emil tager til Svanninge Bjerge hvor han møder biolog Caroline-Marie Vandt Madsen, […]

Read more

Danmarks VILDESTE kommune

Miljøminister Lea Wermelin kickstarter dyst om at blive Danmarks VILDESTE kommune Dansk natur har brug for mere plads. Derfor opfordres alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence frem mod 2022, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur. Læs mere: Danmarks VILDESTE kommune

Read more

Regeringens eksperter klar med ”dramatisk” stramning af kvælstofmål for landbruget

Kilde Altinget “Stort behov er forventeligt Stiig Markager forklarer det strammere mål med, at man ikke har konstateret det forudsatte fald i kvælstofudledningen, men tværtimod har set en stigning. Og han understreger, at vandmiljøet også har fået det dårligere de senere år. ”Derfor er det forventeligt, at udledningerne skal reduceres med omkring 24.000 tons,” siger […]

Read more

Dalene ved Resenbro er nu fredet – i alt 565 hektar er sikret varig beskyttelse

Et enestående naturområde med en dramatisk geologi er nu sikret for eftertiden ved Silkeborg § 1 Fredningens formål Fredningen har til formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og herunder sikre, at området fremtræder som et overvejende skovdækketlandskab afbrudt af golfbane, dyrkede marker, hede, overdrev ogsøer, at bevare og forbedre områdets naturværdier, […]

Read more

BREAKING: Ny natur – og biodiversitetspakke klar

Så begynder det for alvor at ligne noget. “Ny aftale sikrer 888 millioner kr. i 2021-2024 til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Aftalen er et historisk løft til naturen, der vil betyde flere naturnationalparker og mange tusinde hektar urørt skov.” Natur – og biodiversitetspakkes målsætning: – 15 naturnationalparker – 75.000 hektar urørt skov – Biodiversitetsråd […]