Read more

Forskere og internationale naturorganisationer foreslår, at op til halvdelen af ​​Jordens areal naturbeskyttes

Kilde BBC Forskere og internationale naturorganisationer foreslår, at op til halvdelen af ​​Jordens areal naturbeskyttes. I Danmark har vi ingen national målsætning.  Bør vi være “first movers” og få en national målsætning om at 50 % af Danmarks areal skal være beskyttet natur? Info: Ca. 10 % af Danmarks landareal er i dag delvist beskyttet […]

Read more

Større dyrs funktion i naturen om vinteren

Vores vilde planter og dyrearter er evolutionært udviklet i samspil med store dyr, eksempelvis heste. De positive forstyrrelser, hestene skaber ved at spise af vegetationen, bevæge sig rundt i landskaberne samt deres efterladenskaber, er forudsætningen for en masse andre arters eksistens. Hvis vi ikke havde tæmmet hestene, så ville de også i dag leve vildt, […]

Read more

Luk sommerfuglene ud i forårssolen

Når foråret kommer med de første lune dage i marts måned, vågner sommerfuglene af vinterdvalen for at starte en ny generation op. Her kan de dog også få brug for hjælp, da de søger mod lyset. I en åben carport er det ikke et problem, men på et loft er et lukket vindue en fælde, […]

Read more

Når insekterne forsvinder, så følger svalerne med

Dette studie af Anders Pape Møller (Ecologie Systématique Evolution, Université Paris-Sud) af insekter der rammer biler viser, at insekterne er gået tilbage med 80 % i de pågældende områder. Og når insekterne forsvinder, så følger de arter med, der lever af insekterne, eksempelvis svalerne. Parallel declines in abundance of insects and insectivorous birds in Denmark over […]

Read more

Danmarks vilde orkidéer – 30 års udvikling og overvågning

Danmarks vilde orkidéer – 30 års udvikling og overvågning Tidspunkt: 18. marts 2020 kl. 10.00-16.00 (der er rundstykker og kaffe/te kl. 9.30) Sted: Stakladen, Aarhus Universitet, Bygning 1422, Fredrik Nielsens Vej 2, 8000 Aarhus C Tilmeldingsfrist og betaling: Senest 8. marts 2020 https://www.tilmeld.dk/danmarksvildeorkideer Tilmelding Pris for deltagelse: DKK 300,00 inkl. moms Tilmelding studerende Pris for […]

Read more

Danmark er det hårdest opdyrkede land i EU

Landbrug fylder lidt mindre, byer og natur vokser Landbrugsareal optog 25.787 km2 eller 59,8 pct. af Danmark i 2018. Det er 1,8 pct. mindre end i 2011. Ifølge Eurostats opgørelse af arealdække er 50,6 pct. af Danmark dækket af marker, hvilket er klart den højeste andel i EU. Tallet er fra 2015 og ikke direkte […]

Read more

Ny tænketank om natur

VILD ER EN TÆNKETANK FOR NATUREN Sammen med resten af verden befinder Danmark sig i en biodiversitetskrise og midt i det, som forskerne kalder for den sjette masseuddøen. Vilde arter af dyr, planter og svampe uddør med en hastighed så høj, som vi ikke har set før, og som primært skyldes menneskelige aktiviteter og nyttiggørelse af […]

Read more

Gennemgang af beregninger viser mere dødt ved i skovene end først opgjort

Kilde: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning “Under en grundig gennemgang af beregningerne bag opgørelsen af dødt ved i de danske skove mellem 2016-2018 er der fundet en fejl i datahåndteringen, som har medført en undervurdering af mængderne af dødt ved i skovene. Det nye resultat viser, at mængderne af dødt ved har fulgt samme svagt […]

Read more

Evaluering af planloven: så dårligt er landskabet beskyttet i Danmark – behov for stramning af planloven

Der er behov for en væsentlig stramning af planloven. Eksemplet herunder, er et trist eksempel på, at planloven i praksis ikke er i stand til, at beskytte landskabet og naturen. I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016. Den nye planlovgivning skal evalueres inden 1. juli 2020. Læs mere her: Baggrund […]